วัดเครื่องเทศ ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

หน่วยสลับ สลับ icon

  วัดเครื่องเทศ =   บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก วัดเครื่องเทศ ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว). พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 วัดเครื่องเทศ = 6.2898×10-6 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10 วัดเครื่องเทศ = 6.3×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 2500 วัดเครื่องเทศ = 0.0157 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
2 วัดเครื่องเทศ = 1.3×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 20 วัดเครื่องเทศ = 0.000126 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 5000 วัดเครื่องเทศ = 0.0314 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
3 วัดเครื่องเทศ = 1.9×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 30 วัดเครื่องเทศ = 0.000189 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10000 วัดเครื่องเทศ = 0.0629 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
4 วัดเครื่องเทศ = 2.5×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 40 วัดเครื่องเทศ = 0.000252 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 25000 วัดเครื่องเทศ = 0.1572 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
5 วัดเครื่องเทศ = 3.1×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50 วัดเครื่องเทศ = 0.000314 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50000 วัดเครื่องเทศ = 0.3145 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
6 วัดเครื่องเทศ = 3.8×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100 วัดเครื่องเทศ = 0.000629 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100000 วัดเครื่องเทศ = 0.629 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
7 วัดเครื่องเทศ = 4.4×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250 วัดเครื่องเทศ = 0.0016 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250000 วัดเครื่องเทศ = 1.5725 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
8 วัดเครื่องเทศ = 5.0×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500 วัดเครื่องเทศ = 0.0031 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500000 วัดเครื่องเทศ = 3.1449 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
9 วัดเครื่องเทศ = 5.7×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000 วัดเครื่องเทศ = 0.0063 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000000 วัดเครื่องเทศ = 6.2898 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: