หน่วยตารางเซนติเมตร ถง ตารางนิ้ว

หน่วยสลับ สลับ icon

  หน่วยตารางเซนติเมตร =   ตารางนิ้ว

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก หน่วยตารางเซนติเมตร ถง ตารางนิ้ว. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ที่ตั้ง

1 หน่วยตารางเซนติเมตร = 0.155 ตารางนิ้ว 10 หน่วยตารางเซนติเมตร = 1.55 ตารางนิ้ว 2500 หน่วยตารางเซนติเมตร = 387.5 ตารางนิ้ว
2 หน่วยตารางเซนติเมตร = 0.31 ตารางนิ้ว 20 หน่วยตารางเซนติเมตร = 3.1 ตารางนิ้ว 5000 หน่วยตารางเซนติเมตร = 775 ตารางนิ้ว
3 หน่วยตารางเซนติเมตร = 0.465 ตารางนิ้ว 30 หน่วยตารางเซนติเมตร = 4.65 ตารางนิ้ว 10000 หน่วยตารางเซนติเมตร = 1550 ตารางนิ้ว
4 หน่วยตารางเซนติเมตร = 0.62 ตารางนิ้ว 40 หน่วยตารางเซนติเมตร = 6.2 ตารางนิ้ว 25000 หน่วยตารางเซนติเมตร = 3875.01 ตารางนิ้ว
5 หน่วยตารางเซนติเมตร = 0.775 ตารางนิ้ว 50 หน่วยตารางเซนติเมตร = 7.75 ตารางนิ้ว 50000 หน่วยตารางเซนติเมตร = 7750.02 ตารางนิ้ว
6 หน่วยตารางเซนติเมตร = 0.93 ตารางนิ้ว 100 หน่วยตารางเซนติเมตร = 15.5 ตารางนิ้ว 100000 หน่วยตารางเซนติเมตร = 15500.03 ตารางนิ้ว
7 หน่วยตารางเซนติเมตร = 1.085 ตารางนิ้ว 250 หน่วยตารางเซนติเมตร = 38.7501 ตารางนิ้ว 250000 หน่วยตารางเซนติเมตร = 38750.08 ตารางนิ้ว
8 หน่วยตารางเซนติเมตร = 1.24 ตารางนิ้ว 500 หน่วยตารางเซนติเมตร = 77.5002 ตารางนิ้ว 500000 หน่วยตารางเซนติเมตร = 77500.15 ตารางนิ้ว
9 หน่วยตารางเซนติเมตร = 1.395 ตารางนิ้ว 1000 หน่วยตารางเซนติเมตร = 155 ตารางนิ้ว 1000000 หน่วยตารางเซนติเมตร = 155000.3 ตารางนิ้ว

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: