ออนซ์ของเหลว (UK) ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

หน่วยสลับ สลับ icon

  ออนซ์ของเหลว (UK) =   บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ออนซ์ของเหลว (UK) ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว). พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.000179 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.0018 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 2500 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.4468 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
2 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.000357 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 20 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.0036 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 5000 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.8936 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
3 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.000536 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 30 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.0054 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10000 ออนซ์ของเหลว (UK) = 1.7871 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
4 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.000715 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 40 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.0071 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 25000 ออนซ์ของเหลว (UK) = 4.4678 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
5 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.000894 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.0089 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50000 ออนซ์ของเหลว (UK) = 8.9357 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
6 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.0011 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.0179 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100000 ออนซ์ของเหลว (UK) = 17.8713 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
7 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.0013 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.0447 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250000 ออนซ์ของเหลว (UK) = 44.6783 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
8 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.0014 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.0894 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500000 ออนซ์ของเหลว (UK) = 89.3566 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
9 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.0016 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000 ออนซ์ของเหลว (UK) = 0.1787 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000000 ออนซ์ของเหลว (UK) = 178.71 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: