อาร์เจนตินา Pesos ถง ปอนด์ อังกฤษ

หน่วยสลับ สลับ icon

  อาร์เจนตินา Pesos =   ปอนด์ อังกฤษ

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก อาร์เจนตินา Pesos ถง ปอนด์ อังกฤษ. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 อาร์เจนตินา Pesos = 0.013 ปอนด์ อังกฤษ 10 อาร์เจนตินา Pesos = 0.1305 ปอนด์ อังกฤษ 2500 อาร์เจนตินา Pesos = 32.6146 ปอนด์ อังกฤษ
2 อาร์เจนตินา Pesos = 0.0261 ปอนด์ อังกฤษ 20 อาร์เจนตินา Pesos = 0.2609 ปอนด์ อังกฤษ 5000 อาร์เจนตินา Pesos = 65.2293 ปอนด์ อังกฤษ
3 อาร์เจนตินา Pesos = 0.0391 ปอนด์ อังกฤษ 30 อาร์เจนตินา Pesos = 0.3914 ปอนด์ อังกฤษ 10000 อาร์เจนตินา Pesos = 130.46 ปอนด์ อังกฤษ
4 อาร์เจนตินา Pesos = 0.0522 ปอนด์ อังกฤษ 40 อาร์เจนตินา Pesos = 0.5218 ปอนด์ อังกฤษ 25000 อาร์เจนตินา Pesos = 326.15 ปอนด์ อังกฤษ
5 อาร์เจนตินา Pesos = 0.0652 ปอนด์ อังกฤษ 50 อาร์เจนตินา Pesos = 0.6523 ปอนด์ อังกฤษ 50000 อาร์เจนตินา Pesos = 652.29 ปอนด์ อังกฤษ
6 อาร์เจนตินา Pesos = 0.0783 ปอนด์ อังกฤษ 100 อาร์เจนตินา Pesos = 1.3046 ปอนด์ อังกฤษ 100000 อาร์เจนตินา Pesos = 1304.59 ปอนด์ อังกฤษ
7 อาร์เจนตินา Pesos = 0.0913 ปอนด์ อังกฤษ 250 อาร์เจนตินา Pesos = 3.2615 ปอนด์ อังกฤษ 250000 อาร์เจนตินา Pesos = 3261.46 ปอนด์ อังกฤษ
8 อาร์เจนตินา Pesos = 0.1044 ปอนด์ อังกฤษ 500 อาร์เจนตินา Pesos = 6.5229 ปอนด์ อังกฤษ 500000 อาร์เจนตินา Pesos = 6522.93 ปอนด์ อังกฤษ
9 อาร์เจนตินา Pesos = 0.1174 ปอนด์ อังกฤษ 1000 อาร์เจนตินา Pesos = 13.0459 ปอนด์ อังกฤษ 1000000 อาร์เจนตินา Pesos = 13045.86 ปอนด์ อังกฤษ

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: