เดคาลิตร ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

หน่วยสลับ สลับ icon

  เดคาลิตร =   บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก เดคาลิตร ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว). พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 เดคาลิตร = 0.0629 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10 เดคาลิตร = 0.629 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 2500 เดคาลิตร = 157.25 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
2 เดคาลิตร = 0.1258 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 20 เดคาลิตร = 1.258 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 5000 เดคาลิตร = 314.49 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
3 เดคาลิตร = 0.1887 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 30 เดคาลิตร = 1.8869 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10000 เดคาลิตร = 628.98 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
4 เดคาลิตร = 0.2516 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 40 เดคาลิตร = 2.5159 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 25000 เดคาลิตร = 1572.45 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
5 เดคาลิตร = 0.3145 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50 เดคาลิตร = 3.1449 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50000 เดคาลิตร = 3144.91 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
6 เดคาลิตร = 0.3774 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100 เดคาลิตร = 6.2898 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100000 เดคาลิตร = 6289.81 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
7 เดคาลิตร = 0.4403 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250 เดคาลิตร = 15.7245 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250000 เดคาลิตร = 15724.53 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
8 เดคาลิตร = 0.5032 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500 เดคาลิตร = 31.4491 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500000 เดคาลิตร = 31449.07 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
9 เดคาลิตร = 0.5661 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000 เดคาลิตร = 62.8981 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000000 เดคาลิตร = 62898.13 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: