เดซิลิตร ถง ลูกบาศก์เมตร

หน่วยสลับ สลับ icon

  เดซิลิตร =   ลูกบาศก์เมตร

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก เดซิลิตร ถง ลูกบาศก์เมตร. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 เดซิลิตร = 0.0001 ลูกบาศก์เมตร 10 เดซิลิตร = 0.001 ลูกบาศก์เมตร 2500 เดซิลิตร = 0.25 ลูกบาศก์เมตร
2 เดซิลิตร = 0.0002 ลูกบาศก์เมตร 20 เดซิลิตร = 0.002 ลูกบาศก์เมตร 5000 เดซิลิตร = 0.5 ลูกบาศก์เมตร
3 เดซิลิตร = 0.0003 ลูกบาศก์เมตร 30 เดซิลิตร = 0.003 ลูกบาศก์เมตร 10000 เดซิลิตร = 1 ลูกบาศก์เมตร
4 เดซิลิตร = 0.0004 ลูกบาศก์เมตร 40 เดซิลิตร = 0.004 ลูกบาศก์เมตร 25000 เดซิลิตร = 2.5 ลูกบาศก์เมตร
5 เดซิลิตร = 0.0005 ลูกบาศก์เมตร 50 เดซิลิตร = 0.005 ลูกบาศก์เมตร 50000 เดซิลิตร = 5 ลูกบาศก์เมตร
6 เดซิลิตร = 0.0006 ลูกบาศก์เมตร 100 เดซิลิตร = 0.01 ลูกบาศก์เมตร 100000 เดซิลิตร = 10 ลูกบาศก์เมตร
7 เดซิลิตร = 0.0007 ลูกบาศก์เมตร 250 เดซิลิตร = 0.025 ลูกบาศก์เมตร 250000 เดซิลิตร = 25 ลูกบาศก์เมตร
8 เดซิลิตร = 0.0008 ลูกบาศก์เมตร 500 เดซิลิตร = 0.05 ลูกบาศก์เมตร 500000 เดซิลิตร = 50 ลูกบาศก์เมตร
9 เดซิลิตร = 0.0009 ลูกบาศก์เมตร 1000 เดซิลิตร = 0.1 ลูกบาศก์เมตร 1000000 เดซิลิตร = 100 ลูกบาศก์เมตร

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: