เดซิเมตร ลูกบาศก์ ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

หน่วยสลับ สลับ icon

  เดซิเมตร ลูกบาศก์ =   บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก เดซิเมตร ลูกบาศก์ ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว). พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 0.0063 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 0.0629 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 2500 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 15.7245 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
2 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 0.0126 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 20 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 0.1258 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 5000 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 31.4491 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
3 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 0.0189 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 30 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 0.1887 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10000 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 62.8981 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
4 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 0.0252 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 40 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 0.2516 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 25000 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 157.25 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
5 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 0.0314 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 0.3145 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50000 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 314.49 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
6 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 0.0377 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 0.629 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100000 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 628.98 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
7 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 0.044 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 1.5725 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250000 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 1572.45 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
8 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 0.0503 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 3.1449 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500000 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 3144.91 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
9 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 0.0566 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 6.2898 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000000 เดซิเมตร ลูกบาศก์ = 6289.81 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: