เยน ถง ดอลลาร์ บรูไน

หน่วยสลับ สลับ icon

  เยน =   ดอลลาร์ บรูไน

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก เยน ถง ดอลลาร์ บรูไน. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 เยน = 0.0128 ดอลลาร์ บรูไน 10 เยน = 0.1284 ดอลลาร์ บรูไน 2500 เยน = 32.0987 ดอลลาร์ บรูไน
2 เยน = 0.0257 ดอลลาร์ บรูไน 20 เยน = 0.2568 ดอลลาร์ บรูไน 5000 เยน = 64.1974 ดอลลาร์ บรูไน
3 เยน = 0.0385 ดอลลาร์ บรูไน 30 เยน = 0.3852 ดอลลาร์ บรูไน 10000 เยน = 128.39 ดอลลาร์ บรูไน
4 เยน = 0.0514 ดอลลาร์ บรูไน 40 เยน = 0.5136 ดอลลาร์ บรูไน 25000 เยน = 320.99 ดอลลาร์ บรูไน
5 เยน = 0.0642 ดอลลาร์ บรูไน 50 เยน = 0.642 ดอลลาร์ บรูไน 50000 เยน = 641.97 ดอลลาร์ บรูไน
6 เยน = 0.077 ดอลลาร์ บรูไน 100 เยน = 1.2839 ดอลลาร์ บรูไน 100000 เยน = 1283.95 ดอลลาร์ บรูไน
7 เยน = 0.0899 ดอลลาร์ บรูไน 250 เยน = 3.2099 ดอลลาร์ บรูไน 250000 เยน = 3209.87 ดอลลาร์ บรูไน
8 เยน = 0.1027 ดอลลาร์ บรูไน 500 เยน = 6.4197 ดอลลาร์ บรูไน 500000 เยน = 6419.74 ดอลลาร์ บรูไน
9 เยน = 0.1156 ดอลลาร์ บรูไน 1000 เยน = 12.8395 ดอลลาร์ บรูไน 1000000 เยน = 12839.47 ดอลลาร์ บรูไน

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: