แส Bolivars ถง ปอนด์ อังกฤษ

หน่วยสลับ สลับ icon

  แส Bolivars =   ปอนด์ อังกฤษ

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก แส Bolivars ถง ปอนด์ อังกฤษ. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 แส Bolivars = 3.1301×10-6 ปอนด์ อังกฤษ 10 แส Bolivars = 3.1×10-5 ปอนด์ อังกฤษ 2500 แส Bolivars = 0.0078 ปอนด์ อังกฤษ
2 แส Bolivars = 6.2601×10-6 ปอนด์ อังกฤษ 20 แส Bolivars = 6.3×10-5 ปอนด์ อังกฤษ 5000 แส Bolivars = 0.0157 ปอนด์ อังกฤษ
3 แส Bolivars = 9.3902×10-6 ปอนด์ อังกฤษ 30 แส Bolivars = 9.4×10-5 ปอนด์ อังกฤษ 10000 แส Bolivars = 0.0313 ปอนด์ อังกฤษ
4 แส Bolivars = 1.3×10-5 ปอนด์ อังกฤษ 40 แส Bolivars = 0.000125 ปอนด์ อังกฤษ 25000 แส Bolivars = 0.0783 ปอนด์ อังกฤษ
5 แส Bolivars = 1.6×10-5 ปอนด์ อังกฤษ 50 แส Bolivars = 0.000157 ปอนด์ อังกฤษ 50000 แส Bolivars = 0.1565 ปอนด์ อังกฤษ
6 แส Bolivars = 1.9×10-5 ปอนด์ อังกฤษ 100 แส Bolivars = 0.000313 ปอนด์ อังกฤษ 100000 แส Bolivars = 0.313 ปอนด์ อังกฤษ
7 แส Bolivars = 2.2×10-5 ปอนด์ อังกฤษ 250 แส Bolivars = 0.000783 ปอนด์ อังกฤษ 250000 แส Bolivars = 0.7825 ปอนด์ อังกฤษ
8 แส Bolivars = 2.5×10-5 ปอนด์ อังกฤษ 500 แส Bolivars = 0.0016 ปอนด์ อังกฤษ 500000 แส Bolivars = 1.565 ปอนด์ อังกฤษ
9 แส Bolivars = 2.8×10-5 ปอนด์ อังกฤษ 1000 แส Bolivars = 0.0031 ปอนด์ อังกฤษ 1000000 แส Bolivars = 3.1301 ปอนด์ อังกฤษ

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: