ไพน์ต (UK) ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

หน่วยสลับ สลับ icon

  ไพน์ต (UK) =   บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ไพน์ต (UK) ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว). พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 ไพน์ต (UK) = 0.0036 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10 ไพน์ต (UK) = 0.0357 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 2500 ไพน์ต (UK) = 8.9357 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
2 ไพน์ต (UK) = 0.0071 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 20 ไพน์ต (UK) = 0.0715 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 5000 ไพน์ต (UK) = 17.8713 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
3 ไพน์ต (UK) = 0.0107 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 30 ไพน์ต (UK) = 0.1072 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10000 ไพน์ต (UK) = 35.7426 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
4 ไพน์ต (UK) = 0.0143 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 40 ไพน์ต (UK) = 0.143 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 25000 ไพน์ต (UK) = 89.3566 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
5 ไพน์ต (UK) = 0.0179 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50 ไพน์ต (UK) = 0.1787 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50000 ไพน์ต (UK) = 178.71 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
6 ไพน์ต (UK) = 0.0214 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100 ไพน์ต (UK) = 0.3574 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100000 ไพน์ต (UK) = 357.43 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
7 ไพน์ต (UK) = 0.025 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250 ไพน์ต (UK) = 0.8936 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250000 ไพน์ต (UK) = 893.57 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
8 ไพน์ต (UK) = 0.0286 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500 ไพน์ต (UK) = 1.7871 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500000 ไพน์ต (UK) = 1787.13 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
9 ไพน์ต (UK) = 0.0322 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000 ไพน์ต (UK) = 3.5743 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000000 ไพน์ต (UK) = 3574.26 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: