ไมโครลิตร ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

หน่วยสลับ สลับ icon

  ไมโครลิตร =   บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ไมโครลิตร ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว). พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 ไมโครลิตร = 6.29×10-9 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10 ไมโครลิตร = 6.2898×10-8 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 2500 ไมโครลิตร = 1.6×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
2 ไมโครลิตร = 1.258×10-8 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 20 ไมโครลิตร = 1.258×10-7 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 5000 ไมโครลิตร = 3.1×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
3 ไมโครลิตร = 1.8869×10-8 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 30 ไมโครลิตร = 1.887×10-7 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10000 ไมโครลิตร = 6.3×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
4 ไมโครลิตร = 2.5159×10-8 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 40 ไมโครลิตร = 2.516×10-7 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 25000 ไมโครลิตร = 0.000157 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
5 ไมโครลิตร = 3.1449×10-8 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50 ไมโครลิตร = 3.145×10-7 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50000 ไมโครลิตร = 0.000314 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
6 ไมโครลิตร = 3.7739×10-8 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100 ไมโครลิตร = 6.29×10-7 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100000 ไมโครลิตร = 0.000629 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
7 ไมโครลิตร = 4.4029×10-8 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250 ไมโครลิตร = 1.5725×10-6 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250000 ไมโครลิตร = 0.0016 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
8 ไมโครลิตร = 5.0319×10-8 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500 ไมโครลิตร = 3.1449×10-6 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500000 ไมโครลิตร = 0.0031 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
9 ไมโครลิตร = 5.6608×10-8 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000 ไมโครลิตร = 6.2898×10-6 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000000 ไมโครลิตร = 0.0063 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: