Kroners นอร์เวย์ ถง ดอลลาร์ บรูไน

หน่วยสลับ สลับ icon

  Kroners นอร์เวย์ =   ดอลลาร์ บรูไน

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก Kroners นอร์เวย์ ถง ดอลลาร์ บรูไน. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 Kroners นอร์เวย์ = 0.1504 ดอลลาร์ บรูไน 10 Kroners นอร์เวย์ = 1.5038 ดอลลาร์ บรูไน 2500 Kroners นอร์เวย์ = 375.95 ดอลลาร์ บรูไน
2 Kroners นอร์เวย์ = 0.3008 ดอลลาร์ บรูไน 20 Kroners นอร์เวย์ = 3.0076 ดอลลาร์ บรูไน 5000 Kroners นอร์เวย์ = 751.91 ดอลลาร์ บรูไน
3 Kroners นอร์เวย์ = 0.4511 ดอลลาร์ บรูไน 30 Kroners นอร์เวย์ = 4.5115 ดอลลาร์ บรูไน 10000 Kroners นอร์เวย์ = 1503.82 ดอลลาร์ บรูไน
4 Kroners นอร์เวย์ = 0.6015 ดอลลาร์ บรูไน 40 Kroners นอร์เวย์ = 6.0153 ดอลลาร์ บรูไน 25000 Kroners นอร์เวย์ = 3759.55 ดอลลาร์ บรูไน
5 Kroners นอร์เวย์ = 0.7519 ดอลลาร์ บรูไน 50 Kroners นอร์เวย์ = 7.5191 ดอลลาร์ บรูไน 50000 Kroners นอร์เวย์ = 7519.09 ดอลลาร์ บรูไน
6 Kroners นอร์เวย์ = 0.9023 ดอลลาร์ บรูไน 100 Kroners นอร์เวย์ = 15.0382 ดอลลาร์ บรูไน 100000 Kroners นอร์เวย์ = 15038.19 ดอลลาร์ บรูไน
7 Kroners นอร์เวย์ = 1.0527 ดอลลาร์ บรูไน 250 Kroners นอร์เวย์ = 37.5955 ดอลลาร์ บรูไน 250000 Kroners นอร์เวย์ = 37595.46 ดอลลาร์ บรูไน
8 Kroners นอร์เวย์ = 1.2031 ดอลลาร์ บรูไน 500 Kroners นอร์เวย์ = 75.1909 ดอลลาร์ บรูไน 500000 Kroners นอร์เวย์ = 75190.93 ดอลลาร์ บรูไน
9 Kroners นอร์เวย์ = 1.3534 ดอลลาร์ บรูไน 1000 Kroners นอร์เวย์ = 150.38 ดอลลาร์ บรูไน 1000000 Kroners นอร์เวย์ = 150381.85 ดอลลาร์ บรูไน

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: