Rials อิหร่าน ถง ดอลลาร์ ไต้หวัน

หน่วยสลับ สลับ icon

  Rials อิหร่าน =   ดอลลาร์ ไต้หวัน

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก Rials อิหร่าน ถง ดอลลาร์ ไต้หวัน. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 Rials อิหร่าน = 0.000723 ดอลลาร์ ไต้หวัน 10 Rials อิหร่าน = 0.0072 ดอลลาร์ ไต้หวัน 2500 Rials อิหร่าน = 1.8073 ดอลลาร์ ไต้หวัน
2 Rials อิหร่าน = 0.0014 ดอลลาร์ ไต้หวัน 20 Rials อิหร่าน = 0.0145 ดอลลาร์ ไต้หวัน 5000 Rials อิหร่าน = 3.6147 ดอลลาร์ ไต้หวัน
3 Rials อิหร่าน = 0.0022 ดอลลาร์ ไต้หวัน 30 Rials อิหร่าน = 0.0217 ดอลลาร์ ไต้หวัน 10000 Rials อิหร่าน = 7.2294 ดอลลาร์ ไต้หวัน
4 Rials อิหร่าน = 0.0029 ดอลลาร์ ไต้หวัน 40 Rials อิหร่าน = 0.0289 ดอลลาร์ ไต้หวัน 25000 Rials อิหร่าน = 18.0734 ดอลลาร์ ไต้หวัน
5 Rials อิหร่าน = 0.0036 ดอลลาร์ ไต้หวัน 50 Rials อิหร่าน = 0.0361 ดอลลาร์ ไต้หวัน 50000 Rials อิหร่าน = 36.1469 ดอลลาร์ ไต้หวัน
6 Rials อิหร่าน = 0.0043 ดอลลาร์ ไต้หวัน 100 Rials อิหร่าน = 0.0723 ดอลลาร์ ไต้หวัน 100000 Rials อิหร่าน = 72.2938 ดอลลาร์ ไต้หวัน
7 Rials อิหร่าน = 0.0051 ดอลลาร์ ไต้หวัน 250 Rials อิหร่าน = 0.1807 ดอลลาร์ ไต้หวัน 250000 Rials อิหร่าน = 180.73 ดอลลาร์ ไต้หวัน
8 Rials อิหร่าน = 0.0058 ดอลลาร์ ไต้หวัน 500 Rials อิหร่าน = 0.3615 ดอลลาร์ ไต้หวัน 500000 Rials อิหร่าน = 361.47 ดอลลาร์ ไต้หวัน
9 Rials อิหร่าน = 0.0065 ดอลลาร์ ไต้หวัน 1000 Rials อิหร่าน = 0.7229 ดอลลาร์ ไต้หวัน 1000000 Rials อิหร่าน = 722.94 ดอลลาร์ ไต้หวัน

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: