Rials อิหร่าน ถง ดอลลาร์ ไต้หวัน

หน่วยสลับ สลับ icon

  Rials อิหร่าน =   ดอลลาร์ ไต้หวัน

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก Rials อิหร่าน ถง ดอลลาร์ ไต้หวัน. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 Rials อิหร่าน = 0.000665 ดอลลาร์ ไต้หวัน 10 Rials อิหร่าน = 0.0066 ดอลลาร์ ไต้หวัน 2500 Rials อิหร่าน = 1.6622 ดอลลาร์ ไต้หวัน
2 Rials อิหร่าน = 0.0013 ดอลลาร์ ไต้หวัน 20 Rials อิหร่าน = 0.0133 ดอลลาร์ ไต้หวัน 5000 Rials อิหร่าน = 3.3244 ดอลลาร์ ไต้หวัน
3 Rials อิหร่าน = 0.002 ดอลลาร์ ไต้หวัน 30 Rials อิหร่าน = 0.0199 ดอลลาร์ ไต้หวัน 10000 Rials อิหร่าน = 6.6488 ดอลลาร์ ไต้หวัน
4 Rials อิหร่าน = 0.0027 ดอลลาร์ ไต้หวัน 40 Rials อิหร่าน = 0.0266 ดอลลาร์ ไต้หวัน 25000 Rials อิหร่าน = 16.622 ดอลลาร์ ไต้หวัน
5 Rials อิหร่าน = 0.0033 ดอลลาร์ ไต้หวัน 50 Rials อิหร่าน = 0.0332 ดอลลาร์ ไต้หวัน 50000 Rials อิหร่าน = 33.244 ดอลลาร์ ไต้หวัน
6 Rials อิหร่าน = 0.004 ดอลลาร์ ไต้หวัน 100 Rials อิหร่าน = 0.0665 ดอลลาร์ ไต้หวัน 100000 Rials อิหร่าน = 66.488 ดอลลาร์ ไต้หวัน
7 Rials อิหร่าน = 0.0047 ดอลลาร์ ไต้หวัน 250 Rials อิหร่าน = 0.1662 ดอลลาร์ ไต้หวัน 250000 Rials อิหร่าน = 166.22 ดอลลาร์ ไต้หวัน
8 Rials อิหร่าน = 0.0053 ดอลลาร์ ไต้หวัน 500 Rials อิหร่าน = 0.3324 ดอลลาร์ ไต้หวัน 500000 Rials อิหร่าน = 332.44 ดอลลาร์ ไต้หวัน
9 Rials อิหร่าน = 0.006 ดอลลาร์ ไต้หวัน 1000 Rials อิหร่าน = 0.6649 ดอลลาร์ ไต้หวัน 1000000 Rials อิหร่าน = 664.88 ดอลลาร์ ไต้หวัน

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: