מילימטר מעוקב כדי גלונים (לנו - נוזלי)

החלפת יחידות החלפות icon

  מילימטר מעוקב =   גלונים (לנו - נוזלי)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- מילימטר מעוקב כדי גלונים (לנו - נוזלי). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 מילימטר מעוקב = 2.642×10-7 גלונים (לנו - נוזלי) 10 מילימטר מעוקב = 2.6417×10-6 גלונים (לנו - נוזלי) 2500 מילימטר מעוקב = 0.00066 גלונים (לנו - נוזלי)
2 מילימטר מעוקב = 5.283×10-7 גלונים (לנו - נוזלי) 20 מילימטר מעוקב = 5.2834×10-6 גלונים (לנו - נוזלי) 5000 מילימטר מעוקב = 0.0013 גלונים (לנו - נוזלי)
3 מילימטר מעוקב = 7.925×10-7 גלונים (לנו - נוזלי) 30 מילימטר מעוקב = 7.9252×10-6 גלונים (לנו - נוזלי) 10000 מילימטר מעוקב = 0.0026 גלונים (לנו - נוזלי)
4 מילימטר מעוקב = 1.0567×10-6 גלונים (לנו - נוזלי) 40 מילימטר מעוקב = 1.1×10-5 גלונים (לנו - נוזלי) 25000 מילימטר מעוקב = 0.0066 גלונים (לנו - נוזלי)
5 מילימטר מעוקב = 1.3209×10-6 גלונים (לנו - נוזלי) 50 מילימטר מעוקב = 1.3×10-5 גלונים (לנו - נוזלי) 50000 מילימטר מעוקב = 0.0132 גלונים (לנו - נוזלי)
6 מילימטר מעוקב = 1.585×10-6 גלונים (לנו - נוזלי) 100 מילימטר מעוקב = 2.6×10-5 גלונים (לנו - נוזלי) 100000 מילימטר מעוקב = 0.0264 גלונים (לנו - נוזלי)
7 מילימטר מעוקב = 1.8492×10-6 גלונים (לנו - נוזלי) 250 מילימטר מעוקב = 6.6×10-5 גלונים (לנו - נוזלי) 250000 מילימטר מעוקב = 0.066 גלונים (לנו - נוזלי)
8 מילימטר מעוקב = 2.1134×10-6 גלונים (לנו - נוזלי) 500 מילימטר מעוקב = 0.000132 גלונים (לנו - נוזלי) 500000 מילימטר מעוקב = 0.1321 גלונים (לנו - נוזלי)
9 מילימטר מעוקב = 2.3775×10-6 גלונים (לנו - נוזלי) 1000 מילימטר מעוקב = 0.000264 גלונים (לנו - נוזלי) 1000000 מילימטר מעוקב = 0.2642 גלונים (לנו - נוזלי)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: