מילימטר מעוקב כדי כוסות (לנו - יבש)

החלפת יחידות החלפות icon

  מילימטר מעוקב =   כוסות (לנו - יבש)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- מילימטר מעוקב כדי כוסות (לנו - יבש). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 מילימטר מעוקב = 1.8162×10-6 כוסות (לנו - יבש) 10 מילימטר מעוקב = 1.8×10-5 כוסות (לנו - יבש) 2500 מילימטר מעוקב = 0.0045 כוסות (לנו - יבש)
2 מילימטר מעוקב = 3.6323×10-6 כוסות (לנו - יבש) 20 מילימטר מעוקב = 3.6×10-5 כוסות (לנו - יבש) 5000 מילימטר מעוקב = 0.0091 כוסות (לנו - יבש)
3 מילימטר מעוקב = 5.4485×10-6 כוסות (לנו - יבש) 30 מילימטר מעוקב = 5.4×10-5 כוסות (לנו - יבש) 10000 מילימטר מעוקב = 0.0182 כוסות (לנו - יבש)
4 מילימטר מעוקב = 7.2647×10-6 כוסות (לנו - יבש) 40 מילימטר מעוקב = 7.3×10-5 כוסות (לנו - יבש) 25000 מילימטר מעוקב = 0.0454 כוסות (לנו - יבש)
5 מילימטר מעוקב = 9.0808×10-6 כוסות (לנו - יבש) 50 מילימטר מעוקב = 9.1×10-5 כוסות (לנו - יבש) 50000 מילימטר מעוקב = 0.0908 כוסות (לנו - יבש)
6 מילימטר מעוקב = 1.1×10-5 כוסות (לנו - יבש) 100 מילימטר מעוקב = 0.000182 כוסות (לנו - יבש) 100000 מילימטר מעוקב = 0.1816 כוסות (לנו - יבש)
7 מילימטר מעוקב = 1.3×10-5 כוסות (לנו - יבש) 250 מילימטר מעוקב = 0.000454 כוסות (לנו - יבש) 250000 מילימטר מעוקב = 0.454 כוסות (לנו - יבש)
8 מילימטר מעוקב = 1.5×10-5 כוסות (לנו - יבש) 500 מילימטר מעוקב = 0.000908 כוסות (לנו - יבש) 500000 מילימטר מעוקב = 0.9081 כוסות (לנו - יבש)
9 מילימטר מעוקב = 1.6×10-5 כוסות (לנו - יבש) 1000 מילימטר מעוקב = 0.0018 כוסות (לנו - יבש) 1000000 מילימטר מעוקב = 1.8162 כוסות (לנו - יבש)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: