מילימטר מעוקב כדי דצימטר בשלישית

החלפת יחידות החלפות icon

  מילימטר מעוקב =   דצימטר בשלישית

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- מילימטר מעוקב כדי דצימטר בשלישית. הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 מילימטר מעוקב = 1.0×10-6 דצימטר בשלישית 10 מילימטר מעוקב = 1.0×10-5 דצימטר בשלישית 2500 מילימטר מעוקב = 0.0025 דצימטר בשלישית
2 מילימטר מעוקב = 2.0×10-6 דצימטר בשלישית 20 מילימטר מעוקב = 2.0×10-5 דצימטר בשלישית 5000 מילימטר מעוקב = 0.005 דצימטר בשלישית
3 מילימטר מעוקב = 3.0×10-6 דצימטר בשלישית 30 מילימטר מעוקב = 3.0×10-5 דצימטר בשלישית 10000 מילימטר מעוקב = 0.01 דצימטר בשלישית
4 מילימטר מעוקב = 4.0×10-6 דצימטר בשלישית 40 מילימטר מעוקב = 4.0×10-5 דצימטר בשלישית 25000 מילימטר מעוקב = 0.025 דצימטר בשלישית
5 מילימטר מעוקב = 5.0×10-6 דצימטר בשלישית 50 מילימטר מעוקב = 5.0×10-5 דצימטר בשלישית 50000 מילימטר מעוקב = 0.05 דצימטר בשלישית
6 מילימטר מעוקב = 6.0×10-6 דצימטר בשלישית 100 מילימטר מעוקב = 0.0001 דצימטר בשלישית 100000 מילימטר מעוקב = 0.1 דצימטר בשלישית
7 מילימטר מעוקב = 7.0×10-6 דצימטר בשלישית 250 מילימטר מעוקב = 0.00025 דצימטר בשלישית 250000 מילימטר מעוקב = 0.25 דצימטר בשלישית
8 מילימטר מעוקב = 8.0×10-6 דצימטר בשלישית 500 מילימטר מעוקב = 0.0005 דצימטר בשלישית 500000 מילימטר מעוקב = 0.5 דצימטר בשלישית
9 מילימטר מעוקב = 9.0×10-6 דצימטר בשלישית 1000 מילימטר מעוקב = 0.001 דצימטר בשלישית 1000000 מילימטר מעוקב = 1 דצימטר בשלישית

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: