מילימטר מעוקב כדי כוסות (לנו - נוזלי)

החלפת יחידות החלפות icon

  מילימטר מעוקב =   כוסות (לנו - נוזלי)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- מילימטר מעוקב כדי כוסות (לנו - נוזלי). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 מילימטר מעוקב = 2.1134×10-6 כוסות (לנו - נוזלי) 10 מילימטר מעוקב = 2.1×10-5 כוסות (לנו - נוזלי) 2500 מילימטר מעוקב = 0.0053 כוסות (לנו - נוזלי)
2 מילימטר מעוקב = 4.2268×10-6 כוסות (לנו - נוזלי) 20 מילימטר מעוקב = 4.2×10-5 כוסות (לנו - נוזלי) 5000 מילימטר מעוקב = 0.0106 כוסות (לנו - נוזלי)
3 מילימטר מעוקב = 6.3401×10-6 כוסות (לנו - נוזלי) 30 מילימטר מעוקב = 6.3×10-5 כוסות (לנו - נוזלי) 10000 מילימטר מעוקב = 0.0211 כוסות (לנו - נוזלי)
4 מילימטר מעוקב = 8.4535×10-6 כוסות (לנו - נוזלי) 40 מילימטר מעוקב = 8.5×10-5 כוסות (לנו - נוזלי) 25000 מילימטר מעוקב = 0.0528 כוסות (לנו - נוזלי)
5 מילימטר מעוקב = 1.1×10-5 כוסות (לנו - נוזלי) 50 מילימטר מעוקב = 0.000106 כוסות (לנו - נוזלי) 50000 מילימטר מעוקב = 0.1057 כוסות (לנו - נוזלי)
6 מילימטר מעוקב = 1.3×10-5 כוסות (לנו - נוזלי) 100 מילימטר מעוקב = 0.000211 כוסות (לנו - נוזלי) 100000 מילימטר מעוקב = 0.2113 כוסות (לנו - נוזלי)
7 מילימטר מעוקב = 1.5×10-5 כוסות (לנו - נוזלי) 250 מילימטר מעוקב = 0.000528 כוסות (לנו - נוזלי) 250000 מילימטר מעוקב = 0.5283 כוסות (לנו - נוזלי)
8 מילימטר מעוקב = 1.7×10-5 כוסות (לנו - נוזלי) 500 מילימטר מעוקב = 0.0011 כוסות (לנו - נוזלי) 500000 מילימטר מעוקב = 1.0567 כוסות (לנו - נוזלי)
9 מילימטר מעוקב = 1.9×10-5 כוסות (לנו - נוזלי) 1000 מילימטר מעוקב = 0.0021 כוסות (לנו - נוזלי) 1000000 מילימטר מעוקב = 2.1134 כוסות (לנו - נוזלי)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: