บรรยากาศทางกายภาพ ถง Bar

หน่วยสลับ สลับ icon

  บรรยากาศทางกายภาพ =   Bar

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก บรรยากาศทางกายภาพ ถง Bar. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ความดัน

1 บรรยากาศทางกายภาพ = 1.0132 Bar 10 บรรยากาศทางกายภาพ = 10.1325 Bar 2500 บรรยากาศทางกายภาพ = 2533.12 Bar
2 บรรยากาศทางกายภาพ = 2.0265 Bar 20 บรรยากาศทางกายภาพ = 20.265 Bar 5000 บรรยากาศทางกายภาพ = 5066.25 Bar
3 บรรยากาศทางกายภาพ = 3.0397 Bar 30 บรรยากาศทางกายภาพ = 30.3975 Bar 10000 บรรยากาศทางกายภาพ = 10132.5 Bar
4 บรรยากาศทางกายภาพ = 4.053 Bar 40 บรรยากาศทางกายภาพ = 40.53 Bar 25000 บรรยากาศทางกายภาพ = 25331.25 Bar
5 บรรยากาศทางกายภาพ = 5.0662 Bar 50 บรรยากาศทางกายภาพ = 50.6625 Bar 50000 บรรยากาศทางกายภาพ = 50662.5 Bar
6 บรรยากาศทางกายภาพ = 6.0795 Bar 100 บรรยากาศทางกายภาพ = 101.32 Bar 100000 บรรยากาศทางกายภาพ = 101325 Bar
7 บรรยากาศทางกายภาพ = 7.0927 Bar 250 บรรยากาศทางกายภาพ = 253.31 Bar 250000 บรรยากาศทางกายภาพ = 253312.49 Bar
8 บรรยากาศทางกายภาพ = 8.106 Bar 500 บรรยากาศทางกายภาพ = 506.62 Bar 500000 บรรยากาศทางกายภาพ = 506624.98 Bar
9 บรรยากาศทางกายภาพ = 9.1192 Bar 1000 บรรยากาศทางกายภาพ = 1013.25 Bar 1000000 บรรยากาศทางกายภาพ = 1013249.97 Bar

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: