บรรยากาศทางกายภาพ ถง ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว

หน่วยสลับ สลับ icon

  บรรยากาศทางกายภาพ =   ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก บรรยากาศทางกายภาพ ถง ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ความดัน

1 บรรยากาศทางกายภาพ = 14.6959 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 10 บรรยากาศทางกายภาพ = 146.96 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 2500 บรรยากาศทางกายภาพ = 36739.86 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
2 บรรยากาศทางกายภาพ = 29.3919 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 20 บรรยากาศทางกายภาพ = 293.92 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 5000 บรรยากาศทางกายภาพ = 73479.72 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
3 บรรยากาศทางกายภาพ = 44.0878 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 30 บรรยากาศทางกายภาพ = 440.88 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 10000 บรรยากาศทางกายภาพ = 146959.44 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
4 บรรยากาศทางกายภาพ = 58.7838 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 40 บรรยากาศทางกายภาพ = 587.84 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 25000 บรรยากาศทางกายภาพ = 367398.61 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
5 บรรยากาศทางกายภาพ = 73.4797 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 50 บรรยากาศทางกายภาพ = 734.8 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 50000 บรรยากาศทางกายภาพ = 734797.22 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
6 บรรยากาศทางกายภาพ = 88.1757 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 100 บรรยากาศทางกายภาพ = 1469.59 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 100000 บรรยากาศทางกายภาพ = 1469594.45 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
7 บรรยากาศทางกายภาพ = 102.87 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 250 บรรยากาศทางกายภาพ = 3673.99 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 250000 บรรยากาศทางกายภาพ = 3673986.11 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
8 บรรยากาศทางกายภาพ = 117.57 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 500 บรรยากาศทางกายภาพ = 7347.97 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 500000 บรรยากาศทางกายภาพ = 7347972.23 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
9 บรรยากาศทางกายภาพ = 132.26 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 1000 บรรยากาศทางกายภาพ = 14695.94 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 1000000 บรรยากาศทางกายภาพ = 14695944.46 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: