หลา ถง เมตร

หน่วยสลับ สลับ icon

  หลา =   เมตร

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก หลา ถง เมตร. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ความยาว

1 หลา = 0.9144 เมตร 10 หลา = 9.144 เมตร 2500 หลา = 2286 เมตร
2 หลา = 1.8288 เมตร 20 หลา = 18.288 เมตร 5000 หลา = 4572 เมตร
3 หลา = 2.7432 เมตร 30 หลา = 27.432 เมตร 10000 หลา = 9144 เมตร
4 หลา = 3.6576 เมตร 40 หลา = 36.576 เมตร 25000 หลา = 22860 เมตร
5 หลา = 4.572 เมตร 50 หลา = 45.72 เมตร 50000 หลา = 45720 เมตร
6 หลา = 5.4864 เมตร 100 หลา = 91.44 เมตร 100000 หลา = 91440 เมตร
7 หลา = 6.4008 เมตร 250 หลา = 228.6 เมตร 250000 หลา = 228600 เมตร
8 หลา = 7.3152 เมตร 500 หลา = 457.2 เมตร 500000 หลา = 457200 เมตร
9 หลา = 8.2296 เมตร 1000 หลา = 914.4 เมตร 1000000 หลา = 914400 เมตร

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: