นิ้ว ถง หน่วยเซนติเมตร

หน่วยสลับ สลับ icon

  นิ้ว =   หน่วยเซนติเมตร

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก นิ้ว ถง หน่วยเซนติเมตร. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ความยาว

1 นิ้ว = 2.54 หน่วยเซนติเมตร 10 นิ้ว = 25.4 หน่วยเซนติเมตร 2500 นิ้ว = 6350 หน่วยเซนติเมตร
2 นิ้ว = 5.08 หน่วยเซนติเมตร 20 นิ้ว = 50.8 หน่วยเซนติเมตร 5000 นิ้ว = 12700 หน่วยเซนติเมตร
3 นิ้ว = 7.62 หน่วยเซนติเมตร 30 นิ้ว = 76.2 หน่วยเซนติเมตร 10000 นิ้ว = 25400 หน่วยเซนติเมตร
4 นิ้ว = 10.16 หน่วยเซนติเมตร 40 นิ้ว = 101.6 หน่วยเซนติเมตร 25000 นิ้ว = 63500 หน่วยเซนติเมตร
5 นิ้ว = 12.7 หน่วยเซนติเมตร 50 นิ้ว = 127 หน่วยเซนติเมตร 50000 นิ้ว = 127000 หน่วยเซนติเมตร
6 นิ้ว = 15.24 หน่วยเซนติเมตร 100 นิ้ว = 254 หน่วยเซนติเมตร 100000 นิ้ว = 254000 หน่วยเซนติเมตร
7 นิ้ว = 17.78 หน่วยเซนติเมตร 250 นิ้ว = 635 หน่วยเซนติเมตร 250000 นิ้ว = 635000 หน่วยเซนติเมตร
8 นิ้ว = 20.32 หน่วยเซนติเมตร 500 นิ้ว = 1270 หน่วยเซนติเมตร 500000 นิ้ว = 1270000 หน่วยเซนติเมตร
9 นิ้ว = 22.86 หน่วยเซนติเมตร 1000 นิ้ว = 2540 หน่วยเซนติเมตร 1000000 นิ้ว = 2540000 หน่วยเซนติเมตร

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: