ตารางเมตร ถง ตารางกิโลเมตร

หน่วยสลับ สลับ icon

  ตารางเมตร =   ตารางกิโลเมตร

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ตารางเมตร ถง ตารางกิโลเมตร. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ที่ตั้ง

1 ตารางเมตร = 1.0×10-6 ตารางกิโลเมตร 10 ตารางเมตร = 1.0×10-5 ตารางกิโลเมตร 2500 ตารางเมตร = 0.0025 ตารางกิโลเมตร
2 ตารางเมตร = 2.0×10-6 ตารางกิโลเมตร 20 ตารางเมตร = 2.0×10-5 ตารางกิโลเมตร 5000 ตารางเมตร = 0.005 ตารางกิโลเมตร
3 ตารางเมตร = 3.0×10-6 ตารางกิโลเมตร 30 ตารางเมตร = 3.0×10-5 ตารางกิโลเมตร 10000 ตารางเมตร = 0.01 ตารางกิโลเมตร
4 ตารางเมตร = 4.0×10-6 ตารางกิโลเมตร 40 ตารางเมตร = 4.0×10-5 ตารางกิโลเมตร 25000 ตารางเมตร = 0.025 ตารางกิโลเมตร
5 ตารางเมตร = 5.0×10-6 ตารางกิโลเมตร 50 ตารางเมตร = 5.0×10-5 ตารางกิโลเมตร 50000 ตารางเมตร = 0.05 ตารางกิโลเมตร
6 ตารางเมตร = 6.0×10-6 ตารางกิโลเมตร 100 ตารางเมตร = 0.0001 ตารางกิโลเมตร 100000 ตารางเมตร = 0.1 ตารางกิโลเมตร
7 ตารางเมตร = 7.0×10-6 ตารางกิโลเมตร 250 ตารางเมตร = 0.00025 ตารางกิโลเมตร 250000 ตารางเมตร = 0.25 ตารางกิโลเมตร
8 ตารางเมตร = 8.0×10-6 ตารางกิโลเมตร 500 ตารางเมตร = 0.0005 ตารางกิโลเมตร 500000 ตารางเมตร = 0.5 ตารางกิโลเมตร
9 ตารางเมตร = 9.0×10-6 ตารางกิโลเมตร 1000 ตารางเมตร = 0.001 ตารางกิโลเมตร 1000000 ตารางเมตร = 1 ตารางกิโลเมตร

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: