กิโลแคลอรี ถง แคลอรี่

หน่วยสลับ สลับ icon

  กิโลแคลอรี =   แคลอรี่

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก กิโลแคลอรี ถง แคลอรี่. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
พลังงาน

1 กิโลแคลอรี = 1000 แคลอรี่ 10 กิโลแคลอรี = 10000 แคลอรี่ 2500 กิโลแคลอรี = 2500000 แคลอรี่
2 กิโลแคลอรี = 2000 แคลอรี่ 20 กิโลแคลอรี = 20000 แคลอรี่ 5000 กิโลแคลอรี = 5000000 แคลอรี่
3 กิโลแคลอรี = 3000 แคลอรี่ 30 กิโลแคลอรี = 30000 แคลอรี่ 10000 กิโลแคลอรี = 10000000 แคลอรี่
4 กิโลแคลอรี = 4000 แคลอรี่ 40 กิโลแคลอรี = 40000 แคลอรี่ 25000 กิโลแคลอรี = 25000000 แคลอรี่
5 กิโลแคลอรี = 5000 แคลอรี่ 50 กิโลแคลอรี = 50000 แคลอรี่ 50000 กิโลแคลอรี = 50000000 แคลอรี่
6 กิโลแคลอรี = 6000 แคลอรี่ 100 กิโลแคลอรี = 100000 แคลอรี่ 100000 กิโลแคลอรี = 100000000 แคลอรี่
7 กิโลแคลอรี = 7000 แคลอรี่ 250 กิโลแคลอรี = 250000 แคลอรี่ 250000 กิโลแคลอรี = 250000000 แคลอรี่
8 กิโลแคลอรี = 8000 แคลอรี่ 500 กิโลแคลอรี = 500000 แคลอรี่ 500000 กิโลแคลอรี = 500000000 แคลอรี่
9 กิโลแคลอรี = 9000 แคลอรี่ 1000 กิโลแคลอรี = 1000000 แคลอรี่ 1000000 กิโลแคลอรี = 1000000000 แคลอรี่

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: