กิโลวัตต์ชั่วโมง ถง กิโลจูล

หน่วยสลับ สลับ icon

  กิโลวัตต์ชั่วโมง =   กิโลจูล

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก กิโลวัตต์ชั่วโมง ถง กิโลจูล. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
พลังงาน

1 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 3600 กิโลจูล 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 36000 กิโลจูล 2500 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 9000000 กิโลจูล
2 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 7200 กิโลจูล 20 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 72000 กิโลจูล 5000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 18000000 กิโลจูล
3 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 10800 กิโลจูล 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 108000 กิโลจูล 10000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 36000000 กิโลจูล
4 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 14400 กิโลจูล 40 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 144000 กิโลจูล 25000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 90000000 กิโลจูล
5 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 18000 กิโลจูล 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 180000 กิโลจูล 50000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 180000000 กิโลจูล
6 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 21600 กิโลจูล 100 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 360000 กิโลจูล 100000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 360000000 กิโลจูล
7 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 25200 กิโลจูล 250 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 900000 กิโลจูล 250000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 900000000 กิโลจูล
8 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 28800 กิโลจูล 500 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 1800000 กิโลจูล 500000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 1800000000 กิโลจูล
9 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 32400 กิโลจูล 1000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 3600000 กิโลจูล 1000000 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 3600000000 กิโลจูล

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: