กิโลไบต์ ถง บิต

แปลงจาก กิโลไบต์ ถง บิต. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ขนาดข้อมูล

หน่วยสลับ สลับ icon

  กิโลไบต์ =   บิต

ความแม่นยำ: ทศนิยม
1 กิโลไบต์ = 8192 บิต 10 กิโลไบต์ = 81920 บิต 2500 กิโลไบต์ = 20480000 บิต
2 กิโลไบต์ = 16384 บิต 20 กิโลไบต์ = 163840 บิต 5000 กิโลไบต์ = 40960000 บิต
3 กิโลไบต์ = 24576 บิต 30 กิโลไบต์ = 245760 บิต 10000 กิโลไบต์ = 81920000 บิต
4 กิโลไบต์ = 32768 บิต 40 กิโลไบต์ = 327680 บิต 25000 กิโลไบต์ = 204800000 บิต
5 กิโลไบต์ = 40960 บิต 50 กิโลไบต์ = 409600 บิต 50000 กิโลไบต์ = 409600000 บิต
6 กิโลไบต์ = 49152 บิต 100 กิโลไบต์ = 819200 บิต 100000 กิโลไบต์ = 819200000 บิต
7 กิโลไบต์ = 57344 บิต 250 กิโลไบต์ = 2048000 บิต 250000 กิโลไบต์ = 2048000000 บิต
8 กิโลไบต์ = 65536 บิต 500 กิโลไบต์ = 4096000 บิต 500000 กิโลไบต์ = 4096000000 บิต
9 กิโลไบต์ = 73728 บิต 1000 กิโลไบต์ = 8192000 บิต 1000000 กิโลไบต์ = 8192000000 บิต

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: