ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ถง ปอนด์ อังกฤษ

หน่วยสลับ สลับ icon

  ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ =   ปอนด์ อังกฤษ

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ถง ปอนด์ อังกฤษ. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 0.4927 ปอนด์ อังกฤษ 10 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 4.9269 ปอนด์ อังกฤษ 2500 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 1231.73 ปอนด์ อังกฤษ
2 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 0.9854 ปอนด์ อังกฤษ 20 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 9.8539 ปอนด์ อังกฤษ 5000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 2463.47 ปอนด์ อังกฤษ
3 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 1.4781 ปอนด์ อังกฤษ 30 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 14.7808 ปอนด์ อังกฤษ 10000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 4926.94 ปอนด์ อังกฤษ
4 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 1.9708 ปอนด์ อังกฤษ 40 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 19.7077 ปอนด์ อังกฤษ 25000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 12317.34 ปอนด์ อังกฤษ
5 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 2.4635 ปอนด์ อังกฤษ 50 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 24.6347 ปอนด์ อังกฤษ 50000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 24634.68 ปอนด์ อังกฤษ
6 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 2.9562 ปอนด์ อังกฤษ 100 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 49.2694 ปอนด์ อังกฤษ 100000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 49269.36 ปอนด์ อังกฤษ
7 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 3.4489 ปอนด์ อังกฤษ 250 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 123.17 ปอนด์ อังกฤษ 250000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 123173.4 ปอนด์ อังกฤษ
8 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 3.9415 ปอนด์ อังกฤษ 500 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 246.35 ปอนด์ อังกฤษ 500000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 246346.8 ปอนด์ อังกฤษ
9 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 4.4342 ปอนด์ อังกฤษ 1000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 492.69 ปอนด์ อังกฤษ 1000000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ = 492693.59 ปอนด์ อังกฤษ

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: