ดอลลาร์ ไต้หวัน ถง ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

หน่วยสลับ สลับ icon

  ดอลลาร์ ไต้หวัน =   ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ดอลลาร์ ไต้หวัน ถง ดอลลาร์ นิวซีแลนด์. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.0508 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 10 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.5084 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 2500 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 127.11 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
2 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.1017 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 20 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1.0169 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 5000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 254.22 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
3 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.1525 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 30 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1.5253 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 10000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 508.44 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
4 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.2034 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 40 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 2.0338 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 25000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1271.11 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
5 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.2542 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 50 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 2.5422 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 50000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 2542.21 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
6 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.3051 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 100 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 5.0844 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 100000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 5084.42 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
7 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.3559 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 250 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 12.7111 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 250000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 12711.06 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
8 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.4068 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 500 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 25.4221 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 500000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 25422.12 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์
9 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.4576 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 1000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 50.8442 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 1000000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 50844.24 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: