ดอลลาร์ สิงคโปร์ ถง ดอลลาร์ บรูไน

หน่วยสลับ สลับ icon

  ดอลลาร์ สิงคโปร์ =   ดอลลาร์ บรูไน

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ดอลลาร์ สิงคโปร์ ถง ดอลลาร์ บรูไน. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 0.9993 ดอลลาร์ บรูไน 10 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 9.9926 ดอลลาร์ บรูไน 2500 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 2498.16 ดอลลาร์ บรูไน
2 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 1.9985 ดอลลาร์ บรูไน 20 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 19.9853 ดอลลาร์ บรูไน 5000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 4996.32 ดอลลาร์ บรูไน
3 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 2.9978 ดอลลาร์ บรูไน 30 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 29.9779 ดอลลาร์ บรูไน 10000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 9992.64 ดอลลาร์ บรูไน
4 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 3.9971 ดอลลาร์ บรูไน 40 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 39.9706 ดอลลาร์ บรูไน 25000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 24981.6 ดอลลาร์ บรูไน
5 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 4.9963 ดอลลาร์ บรูไน 50 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 49.9632 ดอลลาร์ บรูไน 50000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 49963.19 ดอลลาร์ บรูไน
6 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 5.9956 ดอลลาร์ บรูไน 100 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 99.9264 ดอลลาร์ บรูไน 100000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 99926.39 ดอลลาร์ บรูไน
7 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 6.9948 ดอลลาร์ บรูไน 250 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 249.82 ดอลลาร์ บรูไน 250000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 249815.97 ดอลลาร์ บรูไน
8 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 7.9941 ดอลลาร์ บรูไน 500 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 499.63 ดอลลาร์ บรูไน 500000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 499631.93 ดอลลาร์ บรูไน
9 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 8.9934 ดอลลาร์ บรูไน 1000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 999.26 ดอลลาร์ บรูไน 1000000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ = 999263.87 ดอลลาร์ บรูไน

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: