ฟรังก์สวิส ถง ดอลลาร์ บรูไน

หน่วยสลับ สลับ icon

  ฟรังก์สวิส =   ดอลลาร์ บรูไน

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ฟรังก์สวิส ถง ดอลลาร์ บรูไน. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 ฟรังก์สวิส = 1.3917 ดอลลาร์ บรูไน 10 ฟรังก์สวิส = 13.9174 ดอลลาร์ บรูไน 2500 ฟรังก์สวิส = 3479.36 ดอลลาร์ บรูไน
2 ฟรังก์สวิส = 2.7835 ดอลลาร์ บรูไน 20 ฟรังก์สวิส = 27.8348 ดอลลาร์ บรูไน 5000 ฟรังก์สวิส = 6958.71 ดอลลาร์ บรูไน
3 ฟรังก์สวิส = 4.1752 ดอลลาร์ บรูไน 30 ฟรังก์สวิส = 41.7523 ดอลลาร์ บรูไน 10000 ฟรังก์สวิส = 13917.42 ดอลลาร์ บรูไน
4 ฟรังก์สวิส = 5.567 ดอลลาร์ บรูไน 40 ฟรังก์สวิส = 55.6697 ดอลลาร์ บรูไน 25000 ฟรังก์สวิส = 34793.55 ดอลลาร์ บรูไน
5 ฟรังก์สวิส = 6.9587 ดอลลาร์ บรูไน 50 ฟรังก์สวิส = 69.5871 ดอลลาร์ บรูไน 50000 ฟรังก์สวิส = 69587.1 ดอลลาร์ บรูไน
6 ฟรังก์สวิส = 8.3505 ดอลลาร์ บรูไน 100 ฟรังก์สวิส = 139.17 ดอลลาร์ บรูไน 100000 ฟรังก์สวิส = 139174.2 ดอลลาร์ บรูไน
7 ฟรังก์สวิส = 9.7422 ดอลลาร์ บรูไน 250 ฟรังก์สวิส = 347.94 ดอลลาร์ บรูไน 250000 ฟรังก์สวิส = 347935.5 ดอลลาร์ บรูไน
8 ฟรังก์สวิส = 11.1339 ดอลลาร์ บรูไน 500 ฟรังก์สวิส = 695.87 ดอลลาร์ บรูไน 500000 ฟรังก์สวิส = 695871 ดอลลาร์ บรูไน
9 ฟรังก์สวิส = 12.5257 ดอลลาร์ บรูไน 1000 ฟรังก์สวิส = 1391.74 ดอลลาร์ บรูไน 1000000 ฟรังก์สวิส = 1391742.01 ดอลลาร์ บรูไน

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: