ดอลลาร์ ไต้หวัน ถง ฟรังก์สวิส

หน่วยสลับ สลับ icon

  ดอลลาร์ ไต้หวัน =   ฟรังก์สวิส

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ดอลลาร์ ไต้หวัน ถง ฟรังก์สวิส. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.0325 ฟรังก์สวิส 10 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.3254 ฟรังก์สวิส 2500 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 81.3515 ฟรังก์สวิส
2 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.0651 ฟรังก์สวิส 20 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.6508 ฟรังก์สวิส 5000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 162.7 ฟรังก์สวิส
3 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.0976 ฟรังก์สวิส 30 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.9762 ฟรังก์สวิส 10000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 325.41 ฟรังก์สวิส
4 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.1302 ฟรังก์สวิส 40 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1.3016 ฟรังก์สวิส 25000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 813.51 ฟรังก์สวิส
5 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.1627 ฟรังก์สวิส 50 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1.627 ฟรังก์สวิส 50000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1627.03 ฟรังก์สวิส
6 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.1952 ฟรังก์สวิส 100 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 3.2541 ฟรังก์สวิส 100000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 3254.06 ฟรังก์สวิส
7 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.2278 ฟรังก์สวิส 250 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 8.1351 ฟรังก์สวิส 250000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 8135.15 ฟรังก์สวิส
8 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.2603 ฟรังก์สวิส 500 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 16.2703 ฟรังก์สวิส 500000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 16270.3 ฟรังก์สวิส
9 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.2929 ฟรังก์สวิส 1000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 32.5406 ฟรังก์สวิส 1000000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 32540.59 ฟรังก์สวิส

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: