ดอลลาร์ ไต้หวัน ถง ฟรังก์สวิส

หน่วยสลับ สลับ icon

  ดอลลาร์ ไต้หวัน =   ฟรังก์สวิส

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ดอลลาร์ ไต้หวัน ถง ฟรังก์สวิส. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.0318 ฟรังก์สวิส 10 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.3182 ฟรังก์สวิส 2500 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 79.5478 ฟรังก์สวิส
2 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.0636 ฟรังก์สวิส 20 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.6364 ฟรังก์สวิส 5000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 159.1 ฟรังก์สวิส
3 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.0955 ฟรังก์สวิส 30 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.9546 ฟรังก์สวิส 10000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 318.19 ฟรังก์สวิส
4 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.1273 ฟรังก์สวิส 40 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1.2728 ฟรังก์สวิส 25000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 795.48 ฟรังก์สวิส
5 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.1591 ฟรังก์สวิส 50 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1.591 ฟรังก์สวิส 50000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1590.96 ฟรังก์สวิส
6 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.1909 ฟรังก์สวิส 100 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 3.1819 ฟรังก์สวิส 100000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 3181.91 ฟรังก์สวิส
7 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.2227 ฟรังก์สวิส 250 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 7.9548 ฟรังก์สวิส 250000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 7954.78 ฟรังก์สวิส
8 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.2546 ฟรังก์สวิส 500 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 15.9096 ฟรังก์สวิส 500000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 15909.55 ฟรังก์สวิส
9 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.2864 ฟรังก์สวิส 1000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 31.8191 ฟรังก์สวิส 1000000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 31819.11 ฟรังก์สวิส

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: