ลิตร ถง แกลลอน (เรา - ของเหลว)

แปลงจาก ลิตร ถง แกลลอน (เรา - ของเหลว). พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

หน่วยสลับ สลับ icon

  ลิตร =   แกลลอน (เรา - ของเหลว)

ความแม่นยำ: ทศนิยม
1 ลิตร = 0.2642 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 10 ลิตร = 2.6417 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 2500 ลิตร = 660.43 แกลลอน (เรา - ของเหลว)
2 ลิตร = 0.5283 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 20 ลิตร = 5.2834 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 5000 ลิตร = 1320.86 แกลลอน (เรา - ของเหลว)
3 ลิตร = 0.7925 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 30 ลิตร = 7.9252 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 10000 ลิตร = 2641.72 แกลลอน (เรา - ของเหลว)
4 ลิตร = 1.0567 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 40 ลิตร = 10.5669 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 25000 ลิตร = 6604.31 แกลลอน (เรา - ของเหลว)
5 ลิตร = 1.3209 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 50 ลิตร = 13.2086 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 50000 ลิตร = 13208.61 แกลลอน (เรา - ของเหลว)
6 ลิตร = 1.585 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 100 ลิตร = 26.4172 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 100000 ลิตร = 26417.22 แกลลอน (เรา - ของเหลว)
7 ลิตร = 1.8492 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 250 ลิตร = 66.0431 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 250000 ลิตร = 66043.05 แกลลอน (เรา - ของเหลว)
8 ลิตร = 2.1134 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 500 ลิตร = 132.09 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 500000 ลิตร = 132086.1 แกลลอน (เรา - ของเหลว)
9 ลิตร = 2.3775 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 1000 ลิตร = 264.17 แกลลอน (เรา - ของเหลว) 1000000 ลิตร = 264172.2 แกลลอน (เรา - ของเหลว)

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: