Foot-pounds ต่อวินาที ถง ตันทำความเย็น

แปลงจาก Foot-pounds ต่อวินาที ถง ตันทำความเย็น. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
อำนาจ

หน่วยสลับ สลับ icon

  Foot-pounds ต่อวินาที =   ตันทำความเย็น

ความแม่นยำ: ทศนิยม
1 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.000386 ตันทำความเย็น 10 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.0039 ตันทำความเย็น 2500 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.9638 ตันทำความเย็น
2 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.000771 ตันทำความเย็น 20 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.0077 ตันทำความเย็น 5000 Foot-pounds ต่อวินาที = 1.9276 ตันทำความเย็น
3 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.0012 ตันทำความเย็น 30 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.0116 ตันทำความเย็น 10000 Foot-pounds ต่อวินาที = 3.8552 ตันทำความเย็น
4 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.0015 ตันทำความเย็น 40 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.0154 ตันทำความเย็น 25000 Foot-pounds ต่อวินาที = 9.638 ตันทำความเย็น
5 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.0019 ตันทำความเย็น 50 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.0193 ตันทำความเย็น 50000 Foot-pounds ต่อวินาที = 19.276 ตันทำความเย็น
6 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.0023 ตันทำความเย็น 100 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.0386 ตันทำความเย็น 100000 Foot-pounds ต่อวินาที = 38.552 ตันทำความเย็น
7 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.0027 ตันทำความเย็น 250 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.0964 ตันทำความเย็น 250000 Foot-pounds ต่อวินาที = 96.3801 ตันทำความเย็น
8 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.0031 ตันทำความเย็น 500 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.1928 ตันทำความเย็น 500000 Foot-pounds ต่อวินาที = 192.76 ตันทำความเย็น
9 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.0035 ตันทำความเย็น 1000 Foot-pounds ต่อวินาที = 0.3855 ตันทำความเย็น 1000000 Foot-pounds ต่อวินาที = 385.52 ตันทำความเย็น

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: