תורות כדי סבבים

החלפת יחידות החלפות icon

  תורות =   סבבים

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- תורות כדי סבבים. הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
זווית

1 תורות = 1 סבבים 10 תורות = 10 סבבים 2500 תורות = 2500 סבבים
2 תורות = 2 סבבים 20 תורות = 20 סבבים 5000 תורות = 5000 סבבים
3 תורות = 3 סבבים 30 תורות = 30 סבבים 10000 תורות = 10000 סבבים
4 תורות = 4 סבבים 40 תורות = 40 סבבים 25000 תורות = 25000 סבבים
5 תורות = 5 סבבים 50 תורות = 50 סבבים 50000 תורות = 50000 סבבים
6 תורות = 6 סבבים 100 תורות = 100 סבבים 100000 תורות = 100000 סבבים
7 תורות = 7 סבבים 250 תורות = 250 סבבים 250000 תורות = 250000 סבבים
8 תורות = 8 סבבים 500 תורות = 500 סבבים 500000 תורות = 500000 סבבים
9 תורות = 9 סבבים 1000 תורות = 1000 סבבים 1000000 תורות = 1000000 סבבים

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: