ลูกบาศก์เมตร ถง ลูกบาศก์กิโลเมตร

หน่วยสลับ สลับ icon

  ลูกบาศก์เมตร =   ลูกบาศก์กิโลเมตร

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ลูกบาศก์เมตร ถง ลูกบาศก์กิโลเมตร. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 ลูกบาศก์เมตร = 1.0×10-9 ลูกบาศก์กิโลเมตร 10 ลูกบาศก์เมตร = 1.0×10-8 ลูกบาศก์กิโลเมตร 2500 ลูกบาศก์เมตร = 2.5×10-6 ลูกบาศก์กิโลเมตร
2 ลูกบาศก์เมตร = 2.0×10-9 ลูกบาศก์กิโลเมตร 20 ลูกบาศก์เมตร = 2.0×10-8 ลูกบาศก์กิโลเมตร 5000 ลูกบาศก์เมตร = 5.0×10-6 ลูกบาศก์กิโลเมตร
3 ลูกบาศก์เมตร = 3.0×10-9 ลูกบาศก์กิโลเมตร 30 ลูกบาศก์เมตร = 3.0×10-8 ลูกบาศก์กิโลเมตร 10000 ลูกบาศก์เมตร = 1.0×10-5 ลูกบาศก์กิโลเมตร
4 ลูกบาศก์เมตร = 4.0×10-9 ลูกบาศก์กิโลเมตร 40 ลูกบาศก์เมตร = 4.0×10-8 ลูกบาศก์กิโลเมตร 25000 ลูกบาศก์เมตร = 2.5×10-5 ลูกบาศก์กิโลเมตร
5 ลูกบาศก์เมตร = 5.0×10-9 ลูกบาศก์กิโลเมตร 50 ลูกบาศก์เมตร = 5.0×10-8 ลูกบาศก์กิโลเมตร 50000 ลูกบาศก์เมตร = 5.0×10-5 ลูกบาศก์กิโลเมตร
6 ลูกบาศก์เมตร = 6.0×10-9 ลูกบาศก์กิโลเมตร 100 ลูกบาศก์เมตร = 1.0×10-7 ลูกบาศก์กิโลเมตร 100000 ลูกบาศก์เมตร = 0.0001 ลูกบาศก์กิโลเมตร
7 ลูกบาศก์เมตร = 7.0×10-9 ลูกบาศก์กิโลเมตร 250 ลูกบาศก์เมตร = 2.5×10-7 ลูกบาศก์กิโลเมตร 250000 ลูกบาศก์เมตร = 0.00025 ลูกบาศก์กิโลเมตร
8 ลูกบาศก์เมตร = 8.0×10-9 ลูกบาศก์กิโลเมตร 500 ลูกบาศก์เมตร = 5.0×10-7 ลูกบาศก์กิโลเมตร 500000 ลูกบาศก์เมตร = 0.0005 ลูกบาศก์กิโลเมตร
9 ลูกบาศก์เมตร = 9.0×10-9 ลูกบาศก์กิโลเมตร 1000 ลูกบาศก์เมตร = 1.0×10-6 ลูกบาศก์กิโลเมตร 1000000 ลูกบาศก์เมตร = 0.001 ลูกบาศก์กิโลเมตร

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: