วัตต์ ถง หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง

แปลงจาก วัตต์ ถง หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
อำนาจ

หน่วยสลับ สลับ icon

  วัตต์ =   หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง

ความแม่นยำ: ทศนิยม
1 วัตต์ = 3.4121 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 10 วัตต์ = 34.1214 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 2500 วัตต์ = 8530.35 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง
2 วัตต์ = 6.8243 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 20 วัตต์ = 68.2428 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 5000 วัตต์ = 17060.71 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง
3 วัตต์ = 10.2364 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 30 วัตต์ = 102.36 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 10000 วัตต์ = 34121.42 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง
4 วัตต์ = 13.6486 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 40 วัตต์ = 136.49 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 25000 วัตต์ = 85303.54 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง
5 วัตต์ = 17.0607 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 50 วัตต์ = 170.61 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 50000 วัตต์ = 170607.08 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง
6 วัตต์ = 20.4728 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 100 วัตต์ = 341.21 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 100000 วัตต์ = 341214.16 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง
7 วัตต์ = 23.885 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 250 วัตต์ = 853.04 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 250000 วัตต์ = 853035.41 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง
8 วัตต์ = 27.2971 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 500 วัตต์ = 1706.07 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 500000 วัตต์ = 1706070.82 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง
9 วัตต์ = 30.7093 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 1000 วัตต์ = 3412.14 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง 1000000 วัตต์ = 3412141.63 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: