วัตต์ ถง หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที

แปลงจาก วัตต์ ถง หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
อำนาจ

หน่วยสลับ สลับ icon

  วัตต์ =   หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที

ความแม่นยำ: ทศนิยม
1 วัตต์ = 0.000948 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 10 วัตต์ = 0.0095 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 2500 วัตต์ = 2.3695 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที
2 วัตต์ = 0.0019 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 20 วัตต์ = 0.019 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 5000 วัตต์ = 4.7391 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที
3 วัตต์ = 0.0028 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 30 วัตต์ = 0.0284 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 10000 วัตต์ = 9.4782 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที
4 วัตต์ = 0.0038 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 40 วัตต์ = 0.0379 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 25000 วัตต์ = 23.6954 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที
5 วัตต์ = 0.0047 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 50 วัตต์ = 0.0474 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 50000 วัตต์ = 47.3909 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที
6 วัตต์ = 0.0057 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 100 วัตต์ = 0.0948 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 100000 วัตต์ = 94.7817 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที
7 วัตต์ = 0.0066 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 250 วัตต์ = 0.237 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 250000 วัตต์ = 236.95 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที
8 วัตต์ = 0.0076 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 500 วัตต์ = 0.4739 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 500000 วัตต์ = 473.91 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที
9 วัตต์ = 0.0085 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 1000 วัตต์ = 0.9478 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที 1000000 วัตต์ = 947.82 หน่วยความร้อนบริติชต่อวินาที

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: