หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง ถง แรงม้า

หน่วยสลับ สลับ icon

  หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง =   แรงม้า

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง ถง แรงม้า. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
อำนาจ

1 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.000393 แรงม้า 10 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.0039 แรงม้า 2500 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.9825 แรงม้า
2 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.000786 แรงม้า 20 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.0079 แรงม้า 5000 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 1.9651 แรงม้า
3 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.0012 แรงม้า 30 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.0118 แรงม้า 10000 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 3.9301 แรงม้า
4 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.0016 แรงม้า 40 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.0157 แรงม้า 25000 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 9.8254 แรงม้า
5 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.002 แรงม้า 50 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.0197 แรงม้า 50000 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 19.6507 แรงม้า
6 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.0024 แรงม้า 100 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.0393 แรงม้า 100000 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 39.3015 แรงม้า
7 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.0028 แรงม้า 250 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.0983 แรงม้า 250000 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 98.2537 แรงม้า
8 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.0031 แรงม้า 500 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.1965 แรงม้า 500000 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 196.51 แรงม้า
9 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.0035 แรงม้า 1000 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 0.393 แรงม้า 1000000 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง = 393.01 แรงม้า

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: