ดอลลาร์ ไต้หวัน ถง ดอลลาร์ บรูไน

หน่วยสลับ สลับ icon

  ดอลลาร์ ไต้หวัน =   ดอลลาร์ บรูไน

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ดอลลาร์ ไต้หวัน ถง ดอลลาร์ บรูไน. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.0448 ดอลลาร์ บรูไน 10 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.4476 ดอลลาร์ บรูไน 2500 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 111.89 ดอลลาร์ บรูไน
2 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.0895 ดอลลาร์ บรูไน 20 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.8951 ดอลลาร์ บรูไน 5000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 223.79 ดอลลาร์ บรูไน
3 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.1343 ดอลลาร์ บรูไน 30 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1.3427 ดอลลาร์ บรูไน 10000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 447.57 ดอลลาร์ บรูไน
4 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.179 ดอลลาร์ บรูไน 40 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1.7903 ดอลลาร์ บรูไน 25000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1118.93 ดอลลาร์ บรูไน
5 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.2238 ดอลลาร์ บรูไน 50 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 2.2379 ดอลลาร์ บรูไน 50000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 2237.86 ดอลลาร์ บรูไน
6 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.2685 ดอลลาร์ บรูไน 100 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 4.4757 ดอลลาร์ บรูไน 100000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 4475.72 ดอลลาร์ บรูไน
7 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.3133 ดอลลาร์ บรูไน 250 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 11.1893 ดอลลาร์ บรูไน 250000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 11189.29 ดอลลาร์ บรูไน
8 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.3581 ดอลลาร์ บรูไน 500 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 22.3786 ดอลลาร์ บรูไน 500000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 22378.58 ดอลลาร์ บรูไน
9 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.4028 ดอลลาร์ บรูไน 1000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 44.7572 ดอลลาร์ บรูไน 1000000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 44757.17 ดอลลาร์ บรูไน

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: