ดอลลาร์ ไต้หวัน ถง ดอลลาร์ บรูไน

หน่วยสลับ สลับ icon

  ดอลลาร์ ไต้หวัน =   ดอลลาร์ บรูไน

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ดอลลาร์ ไต้หวัน ถง ดอลลาร์ บรูไน. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.0475 ดอลลาร์ บรูไน 10 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.4746 ดอลลาร์ บรูไน 2500 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 118.65 ดอลลาร์ บรูไน
2 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.0949 ดอลลาร์ บรูไน 20 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.9492 ดอลลาร์ บรูไน 5000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 237.29 ดอลลาร์ บรูไน
3 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.1424 ดอลลาร์ บรูไน 30 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1.4237 ดอลลาร์ บรูไน 10000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 474.58 ดอลลาร์ บรูไน
4 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.1898 ดอลลาร์ บรูไน 40 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1.8983 ดอลลาร์ บรูไน 25000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1186.45 ดอลลาร์ บรูไน
5 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.2373 ดอลลาร์ บรูไน 50 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 2.3729 ดอลลาร์ บรูไน 50000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 2372.91 ดอลลาร์ บรูไน
6 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.2847 ดอลลาร์ บรูไน 100 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 4.7458 ดอลลาร์ บรูไน 100000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 4745.81 ดอลลาร์ บรูไน
7 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.3322 ดอลลาร์ บรูไน 250 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 11.8645 ดอลลาร์ บรูไน 250000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 11864.53 ดอลลาร์ บรูไน
8 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.3797 ดอลลาร์ บรูไน 500 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 23.7291 ดอลลาร์ บรูไน 500000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 23729.05 ดอลลาร์ บรูไน
9 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.4271 ดอลลาร์ บรูไน 1000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 47.4581 ดอลลาร์ บรูไน 1000000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 47458.11 ดอลลาร์ บรูไน

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: