ดอลลาร์ ไต้หวัน ถง ปอนด์ อังกฤษ

หน่วยสลับ สลับ icon

  ดอลลาร์ ไต้หวัน =   ปอนด์ อังกฤษ

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ดอลลาร์ ไต้หวัน ถง ปอนด์ อังกฤษ. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.026 ปอนด์ อังกฤษ 10 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.26 ปอนด์ อังกฤษ 2500 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 64.9993 ปอนด์ อังกฤษ
2 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.052 ปอนด์ อังกฤษ 20 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.52 ปอนด์ อังกฤษ 5000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 130 ปอนด์ อังกฤษ
3 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.078 ปอนด์ อังกฤษ 30 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.78 ปอนด์ อังกฤษ 10000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 260 ปอนด์ อังกฤษ
4 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.104 ปอนด์ อังกฤษ 40 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1.04 ปอนด์ อังกฤษ 25000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 649.99 ปอนด์ อังกฤษ
5 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.13 ปอนด์ อังกฤษ 50 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1.3 ปอนด์ อังกฤษ 50000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 1299.99 ปอนด์ อังกฤษ
6 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.156 ปอนด์ อังกฤษ 100 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 2.6 ปอนด์ อังกฤษ 100000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 2599.97 ปอนด์ อังกฤษ
7 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.182 ปอนด์ อังกฤษ 250 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 6.4999 ปอนด์ อังกฤษ 250000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 6499.93 ปอนด์ อังกฤษ
8 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.208 ปอนด์ อังกฤษ 500 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 12.9999 ปอนด์ อังกฤษ 500000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 12999.86 ปอนด์ อังกฤษ
9 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 0.234 ปอนด์ อังกฤษ 1000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 25.9997 ปอนด์ อังกฤษ 1000000 ดอลลาร์ ไต้หวัน = 25999.73 ปอนด์ อังกฤษ

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: