ปอนด์ อังกฤษ ถง ดอลลาร์ บรูไน

หน่วยสลับ สลับ icon

  ปอนด์ อังกฤษ =   ดอลลาร์ บรูไน

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ปอนด์ อังกฤษ ถง ดอลลาร์ บรูไน. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 ปอนด์ อังกฤษ = 1.7536 ดอลลาร์ บรูไน 10 ปอนด์ อังกฤษ = 17.5365 ดอลลาร์ บรูไน 2500 ปอนด์ อังกฤษ = 4384.12 ดอลลาร์ บรูไน
2 ปอนด์ อังกฤษ = 3.5073 ดอลลาร์ บรูไน 20 ปอนด์ อังกฤษ = 35.073 ดอลลาร์ บรูไน 5000 ปอนด์ อังกฤษ = 8768.24 ดอลลาร์ บรูไน
3 ปอนด์ อังกฤษ = 5.2609 ดอลลาร์ บรูไน 30 ปอนด์ อังกฤษ = 52.6095 ดอลลาร์ บรูไน 10000 ปอนด์ อังกฤษ = 17536.49 ดอลลาร์ บรูไน
4 ปอนด์ อังกฤษ = 7.0146 ดอลลาร์ บรูไน 40 ปอนด์ อังกฤษ = 70.1459 ดอลลาร์ บรูไน 25000 ปอนด์ อังกฤษ = 43841.21 ดอลลาร์ บรูไน
5 ปอนด์ อังกฤษ = 8.7682 ดอลลาร์ บรูไน 50 ปอนด์ อังกฤษ = 87.6824 ดอลลาร์ บรูไน 50000 ปอนด์ อังกฤษ = 87682.43 ดอลลาร์ บรูไน
6 ปอนด์ อังกฤษ = 10.5219 ดอลลาร์ บรูไน 100 ปอนด์ อังกฤษ = 175.36 ดอลลาร์ บรูไน 100000 ปอนด์ อังกฤษ = 175364.86 ดอลลาร์ บรูไน
7 ปอนด์ อังกฤษ = 12.2755 ดอลลาร์ บรูไน 250 ปอนด์ อังกฤษ = 438.41 ดอลลาร์ บรูไน 250000 ปอนด์ อังกฤษ = 438412.14 ดอลลาร์ บรูไน
8 ปอนด์ อังกฤษ = 14.0292 ดอลลาร์ บรูไน 500 ปอนด์ อังกฤษ = 876.82 ดอลลาร์ บรูไน 500000 ปอนด์ อังกฤษ = 876824.28 ดอลลาร์ บรูไน
9 ปอนด์ อังกฤษ = 15.7828 ดอลลาร์ บรูไน 1000 ปอนด์ อังกฤษ = 1753.65 ดอลลาร์ บรูไน 1000000 ปอนด์ อังกฤษ = 1753648.57 ดอลลาร์ บรูไน

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: