Bảng Anh để Đô la Mỹ

Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Bảng Anh =   Đô la Mỹ

Độ chính xác: chữ số thập phân

Chuyển đổi từ Bảng Anh để Đô la Mỹ. Nhập vào số tiền bạn muốn chuyển đổi và nhấn nút chuyển đổi.

Thuộc về thể loại
Thu

1 Bảng Anh = 1.2384 Đô la Mỹ 10 Bảng Anh = 12.3839 Đô la Mỹ 2500 Bảng Anh = 3095.98 Đô la Mỹ
2 Bảng Anh = 2.4768 Đô la Mỹ 20 Bảng Anh = 24.7679 Đô la Mỹ 5000 Bảng Anh = 6191.97 Đô la Mỹ
3 Bảng Anh = 3.7152 Đô la Mỹ 30 Bảng Anh = 37.1518 Đô la Mỹ 10000 Bảng Anh = 12383.94 Đô la Mỹ
4 Bảng Anh = 4.9536 Đô la Mỹ 40 Bảng Anh = 49.5358 Đô la Mỹ 25000 Bảng Anh = 30959.85 Đô la Mỹ
5 Bảng Anh = 6.192 Đô la Mỹ 50 Bảng Anh = 61.9197 Đô la Mỹ 50000 Bảng Anh = 61919.7 Đô la Mỹ
6 Bảng Anh = 7.4304 Đô la Mỹ 100 Bảng Anh = 123.84 Đô la Mỹ 100000 Bảng Anh = 123839.4 Đô la Mỹ
7 Bảng Anh = 8.6688 Đô la Mỹ 250 Bảng Anh = 309.6 Đô la Mỹ 250000 Bảng Anh = 309598.49 Đô la Mỹ
8 Bảng Anh = 9.9072 Đô la Mỹ 500 Bảng Anh = 619.2 Đô la Mỹ 500000 Bảng Anh = 619196.99 Đô la Mỹ
9 Bảng Anh = 11.1455 Đô la Mỹ 1000 Bảng Anh = 1238.39 Đô la Mỹ 1000000 Bảng Anh = 1238393.98 Đô la Mỹ

Nhúng này chuyển đổi đơn vị trong trang của bạn hoặc blog, bằng cách sao chép mã HTML sau đây: