Bảng Anh để Đô la Mỹ

Chuyển đổi từ Bảng Anh để Đô la Mỹ. Nhập vào số tiền bạn muốn chuyển đổi và nhấn nút chuyển đổi.

Thuộc về thể loại
Thu

Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Bảng Anh =   Đô la Mỹ

Độ chính xác: chữ số thập phân
1 Bảng Anh = 1.2892 Đô la Mỹ 10 Bảng Anh = 12.892 Đô la Mỹ 2500 Bảng Anh = 3223.01 Đô la Mỹ
2 Bảng Anh = 2.5784 Đô la Mỹ 20 Bảng Anh = 25.7841 Đô la Mỹ 5000 Bảng Anh = 6446.02 Đô la Mỹ
3 Bảng Anh = 3.8676 Đô la Mỹ 30 Bảng Anh = 38.6761 Đô la Mỹ 10000 Bảng Anh = 12892.03 Đô la Mỹ
4 Bảng Anh = 5.1568 Đô la Mỹ 40 Bảng Anh = 51.5681 Đô la Mỹ 25000 Bảng Anh = 32230.08 Đô la Mỹ
5 Bảng Anh = 6.446 Đô la Mỹ 50 Bảng Anh = 64.4602 Đô la Mỹ 50000 Bảng Anh = 64460.17 Đô la Mỹ
6 Bảng Anh = 7.7352 Đô la Mỹ 100 Bảng Anh = 128.92 Đô la Mỹ 100000 Bảng Anh = 128920.34 Đô la Mỹ
7 Bảng Anh = 9.0244 Đô la Mỹ 250 Bảng Anh = 322.3 Đô la Mỹ 250000 Bảng Anh = 322300.84 Đô la Mỹ
8 Bảng Anh = 10.3136 Đô la Mỹ 500 Bảng Anh = 644.6 Đô la Mỹ 500000 Bảng Anh = 644601.69 Đô la Mỹ
9 Bảng Anh = 11.6028 Đô la Mỹ 1000 Bảng Anh = 1289.2 Đô la Mỹ 1000000 Bảng Anh = 1289203.38 Đô la Mỹ

Nhúng này chuyển đổi đơn vị trong trang của bạn hoặc blog, bằng cách sao chép mã HTML sau đây: