Minims כדי גלונים (בריטניה)

החלפת יחידות החלפות icon

  Minims =   גלונים (בריטניה)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Minims כדי גלונים (בריטניה). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 Minims = 1.4×10-5 גלונים (בריטניה) 10 Minims = 0.000136 גלונים (בריטניה) 2500 Minims = 0.0339 גלונים (בריטניה)
2 Minims = 2.7×10-5 גלונים (בריטניה) 20 Minims = 0.000271 גלונים (בריטניה) 5000 Minims = 0.0678 גלונים (בריטניה)
3 Minims = 4.1×10-5 גלונים (בריטניה) 30 Minims = 0.000407 גלונים (בריטניה) 10000 Minims = 0.1355 גלונים (בריטניה)
4 Minims = 5.4×10-5 גלונים (בריטניה) 40 Minims = 0.000542 גלונים (בריטניה) 25000 Minims = 0.3388 גלונים (בריטניה)
5 Minims = 6.8×10-5 גלונים (בריטניה) 50 Minims = 0.000678 גלונים (בריטניה) 50000 Minims = 0.6776 גלונים (בריטניה)
6 Minims = 8.1×10-5 גלונים (בריטניה) 100 Minims = 0.0014 גלונים (בריטניה) 100000 Minims = 1.3553 גלונים (בריטניה)
7 Minims = 9.5×10-5 גלונים (בריטניה) 250 Minims = 0.0034 גלונים (בריטניה) 250000 Minims = 3.3882 גלונים (בריטניה)
8 Minims = 0.000108 גלונים (בריטניה) 500 Minims = 0.0068 גלונים (בריטניה) 500000 Minims = 6.7763 גלונים (בריטניה)
9 Minims = 0.000122 גלונים (בריטניה) 1000 Minims = 0.0136 גלונים (בריטניה) 1000000 Minims = 13.5526 גלונים (בריטניה)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: