Minims כדי זימים (יבש)

החלפת יחידות החלפות icon

  Minims =   זימים (יבש)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Minims כדי זימים (יבש). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 Minims = 0.000448 זימים (יבש) 10 Minims = 0.0045 זימים (יבש) 2500 Minims = 1.119 זימים (יבש)
2 Minims = 0.000895 זימים (יבש) 20 Minims = 0.009 זימים (יבש) 5000 Minims = 2.2379 זימים (יבש)
3 Minims = 0.0013 זימים (יבש) 30 Minims = 0.0134 זימים (יבש) 10000 Minims = 4.4759 זימים (יבש)
4 Minims = 0.0018 זימים (יבש) 40 Minims = 0.0179 זימים (יבש) 25000 Minims = 11.1897 זימים (יבש)
5 Minims = 0.0022 זימים (יבש) 50 Minims = 0.0224 זימים (יבש) 50000 Minims = 22.3794 זימים (יבש)
6 Minims = 0.0027 זימים (יבש) 100 Minims = 0.0448 זימים (יבש) 100000 Minims = 44.7587 זימים (יבש)
7 Minims = 0.0031 זימים (יבש) 250 Minims = 0.1119 זימים (יבש) 250000 Minims = 111.9 זימים (יבש)
8 Minims = 0.0036 זימים (יבש) 500 Minims = 0.2238 זימים (יבש) 500000 Minims = 223.79 זימים (יבש)
9 Minims = 0.004 זימים (יבש) 1000 Minims = 0.4476 זימים (יבש) 1000000 Minims = 447.59 זימים (יבש)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: