Minims כדי חביות (לנו - נוזלי)

החלפת יחידות החלפות icon

  Minims =   חביות (לנו - נוזלי)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Minims כדי חביות (לנו - נוזלי). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 Minims = 3.875×10-7 חביות (לנו - נוזלי) 10 Minims = 3.8752×10-6 חביות (לנו - נוזלי) 2500 Minims = 0.000969 חביות (לנו - נוזלי)
2 Minims = 7.75×10-7 חביות (לנו - נוזלי) 20 Minims = 7.7505×10-6 חביות (לנו - נוזלי) 5000 Minims = 0.0019 חביות (לנו - נוזלי)
3 Minims = 1.1626×10-6 חביות (לנו - נוזלי) 30 Minims = 1.2×10-5 חביות (לנו - נוזלי) 10000 Minims = 0.0039 חביות (לנו - נוזלי)
4 Minims = 1.5501×10-6 חביות (לנו - נוזלי) 40 Minims = 1.6×10-5 חביות (לנו - נוזלי) 25000 Minims = 0.0097 חביות (לנו - נוזלי)
5 Minims = 1.9376×10-6 חביות (לנו - נוזלי) 50 Minims = 1.9×10-5 חביות (לנו - נוזלי) 50000 Minims = 0.0194 חביות (לנו - נוזלי)
6 Minims = 2.3251×10-6 חביות (לנו - נוזלי) 100 Minims = 3.9×10-5 חביות (לנו - נוזלי) 100000 Minims = 0.0388 חביות (לנו - נוזלי)
7 Minims = 2.7127×10-6 חביות (לנו - נוזלי) 250 Minims = 9.7×10-5 חביות (לנו - נוזלי) 250000 Minims = 0.0969 חביות (לנו - נוזלי)
8 Minims = 3.1002×10-6 חביות (לנו - נוזלי) 500 Minims = 0.000194 חביות (לנו - נוזלי) 500000 Minims = 0.1938 חביות (לנו - נוזלי)
9 Minims = 3.4877×10-6 חביות (לנו - נוזלי) 1000 Minims = 0.000388 חביות (לנו - נוזלי) 1000000 Minims = 0.3875 חביות (לנו - נוזלי)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: