Minims כדי כוסות (לנו - נוזלי)

החלפת יחידות החלפות icon

  Minims =   כוסות (לנו - נוזלי)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Minims כדי כוסות (לנו - נוזלי). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 Minims = 0.00013 כוסות (לנו - נוזלי) 10 Minims = 0.0013 כוסות (לנו - נוזלי) 2500 Minims = 0.3255 כוסות (לנו - נוזלי)
2 Minims = 0.00026 כוסות (לנו - נוזלי) 20 Minims = 0.0026 כוסות (לנו - נוזלי) 5000 Minims = 0.651 כוסות (לנו - נוזלי)
3 Minims = 0.000391 כוסות (לנו - נוזלי) 30 Minims = 0.0039 כוסות (לנו - נוזלי) 10000 Minims = 1.3021 כוסות (לנו - נוזלי)
4 Minims = 0.000521 כוסות (לנו - נוזלי) 40 Minims = 0.0052 כוסות (לנו - נוזלי) 25000 Minims = 3.2552 כוסות (לנו - נוזלי)
5 Minims = 0.000651 כוסות (לנו - נוזלי) 50 Minims = 0.0065 כוסות (לנו - נוזלי) 50000 Minims = 6.5104 כוסות (לנו - נוזלי)
6 Minims = 0.000781 כוסות (לנו - נוזלי) 100 Minims = 0.013 כוסות (לנו - נוזלי) 100000 Minims = 13.0208 כוסות (לנו - נוזלי)
7 Minims = 0.000911 כוסות (לנו - נוזלי) 250 Minims = 0.0326 כוסות (לנו - נוזלי) 250000 Minims = 32.5521 כוסות (לנו - נוזלי)
8 Minims = 0.001 כוסות (לנו - נוזלי) 500 Minims = 0.0651 כוסות (לנו - נוזלי) 500000 Minims = 65.1042 כוסות (לנו - נוזלי)
9 Minims = 0.0012 כוסות (לנו - נוזלי) 1000 Minims = 0.1302 כוסות (לנו - נוזלי) 1000000 Minims = 130.21 כוסות (לנו - נוזלי)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: