Minims כדי דקהליטר

החלפת יחידות החלפות icon

  Minims =   דקהליטר

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Minims כדי דקהליטר. הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 Minims = 6.1612×10-6 דקהליטר 10 Minims = 6.2×10-5 דקהליטר 2500 Minims = 0.0154 דקהליטר
2 Minims = 1.2×10-5 דקהליטר 20 Minims = 0.000123 דקהליטר 5000 Minims = 0.0308 דקהליטר
3 Minims = 1.8×10-5 דקהליטר 30 Minims = 0.000185 דקהליטר 10000 Minims = 0.0616 דקהליטר
4 Minims = 2.5×10-5 דקהליטר 40 Minims = 0.000246 דקהליטר 25000 Minims = 0.154 דקהליטר
5 Minims = 3.1×10-5 דקהליטר 50 Minims = 0.000308 דקהליטר 50000 Minims = 0.3081 דקהליטר
6 Minims = 3.7×10-5 דקהליטר 100 Minims = 0.000616 דקהליטר 100000 Minims = 0.6161 דקהליטר
7 Minims = 4.3×10-5 דקהליטר 250 Minims = 0.0015 דקהליטר 250000 Minims = 1.5403 דקהליטר
8 Minims = 4.9×10-5 דקהליטר 500 Minims = 0.0031 דקהליטר 500000 Minims = 3.0806 דקהליטר
9 Minims = 5.5×10-5 דקהליטר 1000 Minims = 0.0062 דקהליטר 1000000 Minims = 6.1612 דקהליטר

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: