Minims כדי כוסות (בריטניה)

החלפת יחידות החלפות icon

  Minims =   כוסות (בריטניה)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Minims כדי כוסות (בריטניה). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 Minims = 0.000108 כוסות (בריטניה) 10 Minims = 0.0011 כוסות (בריטניה) 2500 Minims = 0.2711 כוסות (בריטניה)
2 Minims = 0.000217 כוסות (בריטניה) 20 Minims = 0.0022 כוסות (בריטניה) 5000 Minims = 0.5421 כוסות (בריטניה)
3 Minims = 0.000325 כוסות (בריטניה) 30 Minims = 0.0033 כוסות (בריטניה) 10000 Minims = 1.0842 כוסות (בריטניה)
4 Minims = 0.000434 כוסות (בריטניה) 40 Minims = 0.0043 כוסות (בריטניה) 25000 Minims = 2.7105 כוסות (בריטניה)
5 Minims = 0.000542 כוסות (בריטניה) 50 Minims = 0.0054 כוסות (בריטניה) 50000 Minims = 5.421 כוסות (בריטניה)
6 Minims = 0.000651 כוסות (בריטניה) 100 Minims = 0.0108 כוסות (בריטניה) 100000 Minims = 10.8421 כוסות (בריטניה)
7 Minims = 0.000759 כוסות (בריטניה) 250 Minims = 0.0271 כוסות (בריטניה) 250000 Minims = 27.1052 כוסות (בריטניה)
8 Minims = 0.000867 כוסות (בריטניה) 500 Minims = 0.0542 כוסות (בריטניה) 500000 Minims = 54.2105 כוסות (בריטניה)
9 Minims = 0.000976 כוסות (בריטניה) 1000 Minims = 0.1084 כוסות (בריטניה) 1000000 Minims = 108.42 כוסות (בריטניה)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: