Minims כדי חביות (בריטניה)

החלפת יחידות החלפות icon

  Minims =   חביות (בריטניה)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Minims כדי חביות (בריטניה). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 Minims = 3.765×10-7 חביות (בריטניה) 10 Minims = 3.7648×10-6 חביות (בריטניה) 2500 Minims = 0.000941 חביות (בריטניה)
2 Minims = 7.53×10-7 חביות (בריטניה) 20 Minims = 7.5297×10-6 חביות (בריטניה) 5000 Minims = 0.0019 חביות (בריטניה)
3 Minims = 1.1295×10-6 חביות (בריטניה) 30 Minims = 1.1×10-5 חביות (בריטניה) 10000 Minims = 0.0038 חביות (בריטניה)
4 Minims = 1.5059×10-6 חביות (בריטניה) 40 Minims = 1.5×10-5 חביות (בריטניה) 25000 Minims = 0.0094 חביות (בריטניה)
5 Minims = 1.8824×10-6 חביות (בריטניה) 50 Minims = 1.9×10-5 חביות (בריטניה) 50000 Minims = 0.0188 חביות (בריטניה)
6 Minims = 2.2589×10-6 חביות (בריטניה) 100 Minims = 3.8×10-5 חביות (בריטניה) 100000 Minims = 0.0376 חביות (בריטניה)
7 Minims = 2.6354×10-6 חביות (בריטניה) 250 Minims = 9.4×10-5 חביות (בריטניה) 250000 Minims = 0.0941 חביות (בריטניה)
8 Minims = 3.0119×10-6 חביות (בריטניה) 500 Minims = 0.000188 חביות (בריטניה) 500000 Minims = 0.1882 חביות (בריטניה)
9 Minims = 3.3884×10-6 חביות (בריטניה) 1000 Minims = 0.000376 חביות (בריטניה) 1000000 Minims = 0.3765 חביות (בריטניה)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: