Minims כדי גלונים (לנו - נוזלי)

החלפת יחידות החלפות icon

  Minims =   גלונים (לנו - נוזלי)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Minims כדי גלונים (לנו - נוזלי). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 Minims = 1.6×10-5 גלונים (לנו - נוזלי) 10 Minims = 0.000163 גלונים (לנו - נוזלי) 2500 Minims = 0.0407 גלונים (לנו - נוזלי)
2 Minims = 3.3×10-5 גלונים (לנו - נוזלי) 20 Minims = 0.000326 גלונים (לנו - נוזלי) 5000 Minims = 0.0814 גלונים (לנו - נוזלי)
3 Minims = 4.9×10-5 גלונים (לנו - נוזלי) 30 Minims = 0.000488 גלונים (לנו - נוזלי) 10000 Minims = 0.1628 גלונים (לנו - נוזלי)
4 Minims = 6.5×10-5 גלונים (לנו - נוזלי) 40 Minims = 0.000651 גלונים (לנו - נוזלי) 25000 Minims = 0.4069 גלונים (לנו - נוזלי)
5 Minims = 8.1×10-5 גלונים (לנו - נוזלי) 50 Minims = 0.000814 גלונים (לנו - נוזלי) 50000 Minims = 0.8138 גלונים (לנו - נוזלי)
6 Minims = 9.8×10-5 גלונים (לנו - נוזלי) 100 Minims = 0.0016 גלונים (לנו - נוזלי) 100000 Minims = 1.6276 גלונים (לנו - נוזלי)
7 Minims = 0.000114 גלונים (לנו - נוזלי) 250 Minims = 0.0041 גלונים (לנו - נוזלי) 250000 Minims = 4.069 גלונים (לנו - נוזלי)
8 Minims = 0.00013 גלונים (לנו - נוזלי) 500 Minims = 0.0081 גלונים (לנו - נוזלי) 500000 Minims = 8.138 גלונים (לנו - נוזלי)
9 Minims = 0.000146 גלונים (לנו - נוזלי) 1000 Minims = 0.0163 גלונים (לנו - נוזלי) 1000000 Minims = 16.2761 גלונים (לנו - נוזלי)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: