Minims כדי כפות (ארה ב)

החלפת יחידות החלפות icon

  Minims =   כפות (ארה ב)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Minims כדי כפות (ארה ב). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 Minims = 0.0042 כפות (ארה ב) 10 Minims = 0.0417 כפות (ארה ב) 2500 Minims = 10.4167 כפות (ארה ב)
2 Minims = 0.0083 כפות (ארה ב) 20 Minims = 0.0833 כפות (ארה ב) 5000 Minims = 20.8333 כפות (ארה ב)
3 Minims = 0.0125 כפות (ארה ב) 30 Minims = 0.125 כפות (ארה ב) 10000 Minims = 41.6667 כפות (ארה ב)
4 Minims = 0.0167 כפות (ארה ב) 40 Minims = 0.1667 כפות (ארה ב) 25000 Minims = 104.17 כפות (ארה ב)
5 Minims = 0.0208 כפות (ארה ב) 50 Minims = 0.2083 כפות (ארה ב) 50000 Minims = 208.33 כפות (ארה ב)
6 Minims = 0.025 כפות (ארה ב) 100 Minims = 0.4167 כפות (ארה ב) 100000 Minims = 416.67 כפות (ארה ב)
7 Minims = 0.0292 כפות (ארה ב) 250 Minims = 1.0417 כפות (ארה ב) 250000 Minims = 1041.67 כפות (ארה ב)
8 Minims = 0.0333 כפות (ארה ב) 500 Minims = 2.0833 כפות (ארה ב) 500000 Minims = 2083.33 כפות (ארה ב)
9 Minims = 0.0375 כפות (ארה ב) 1000 Minims = 4.1667 כפות (ארה ב) 1000000 Minims = 4166.67 כפות (ארה ב)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: